fbpx

ALGTVÄTT FÖR STENPLATTOR, TAK, TRÄDÄCK OCH FASADER!

När ska man använda algborttagare?

Algborttagare eller algtvätt är en skumbehandling som appliceras på det algdrabbade området. Det går att behandla både stenplattor, fasader, träaltaner och tak med algborttagare och behandlingen kan göras året runt. Men mest praktiskt är det att göra algbehandlingen tidigt på våren. Då kan du verkligen få njuta av resultatet under sommaren – och många år framöver.

Därför är det viktigt att ta bort alger på stenplattor och tak

​Alger, mossa och lavar gör stenplattorna fula att se på och de kan dessutom bidra till att förkorta livstiden på stenplattor och tak. När det väl har bildats alger på tak eller marksten blir det svårare för vattnet att rinna bort. Därmed kan fukten få möjlighet att tränga in i underlaget. Något som i värsta fall kan leda till fuktskador och förruttnelse samt mögelangrepp. Samtidigt kan det även göra stenbeläggningen ojämn och hal att gå på. Dessutom ökar risker för frostsprickor på tegel och stenplattor när det blir vinter. Algborttagare är i dessa situationer den mest optimala lösningen och skumbehandlingen är samtidigt ett ganska ekonomiskt sätt att avlägsna alger från marksten och tak.

​Det gäller att agera i tid

​Algangreppet börjar oftast på norra sidan eller på områden som ligger i skugga mestadels av dagen. Gör man inget åt den begynnande algtillväxten växer den sig snabbt större. Inom kort blir det så utbrett att även större växtligheter som lav – även kallat kakelpest – och mossa kan få fotfäste på taket eller stenbeläggningen.
Därmed ökar risken för att fukt eller till och med vatten kan tränga in genom taket eller ned under stenplattorna. Det kraftigare rotsystemet hos de större växterna försöker tränga ned i skarvarna mellan takpannor och tegelsten, samt i fogarna mellan stenplattorna. Det öppnar upp vägen för vattnet och de olyckliga följder som det kan leda till.
Så ju fortare du gör något åt algerna, desto snabbare kan du förhindra algtillväxten från att orsaka problem på tak eller utomhusområden.

Så när är det bäst att använda algborttagare?

​Som redan nämnt finns det ingen speciell årstid när det är bättre att ta bort alger. Men som vi också har påpekat får du störst och mest ögonblicklig glädje av att göra behandlingen tidigt på våren eller i början av försommaren.
För det är ju primärt under sommarmånaderna man är mest utomhus. Därför är det just då som algerna ger de största kosmetiska besvären. Men om du tar bort algerna på våren slipper du titta på dem redan den första sommaren.​

När på dagen är det bäst att använda algborttagare?

När det gäller tidpunkt på dagen finns det egentligen inte heller någon tidpunkt som är bättre än andra. Men du bör ändå undvika att använda algborttagare när solen står som högst på himlen. Dels är det oftast varmare att arbeta den tiden på dagen och dessutom ökar förångningen av algborttagaren så den inte hinner fästa ordentligt.

Impregnera tak och stenplattor efter algtvätt

Om du vill vara säker på att få det mest långvariga resultatet av din algtvätt är det en bra idé att få taket eller stenplattorna impregnerade. Det gör man med en nanoteknologisk beläggning som lägger sig som ett vatten- och fuktavvisande skikt på takpannor, takplåt eller stenbeläggning. Den ser till att vattnet rinner bort lättare och att fukten inte får möjlighet att tränga ned i underlaget.

Därför blir det svårare för algbeläggningen att få fotfäste och du kan njuta av ett algfritt tak eller en algfri uteplats i många år.​