Dalgas Have ligger mitt på Frederiksberg som är ett bostadsområde i Köpenhamn. Fastigheten administreras av DEAS A/S som kontaktade Nanostone.

Den putsade fasaden stod mörkt och var angripen av alger och kunden ville veta hur fin fasaden kunde bli om man tvättade den, eftersom det skulle bli väldigt kostsamt att putsa om fasaden på nytt.
Innan projektet drogs igång gjordes tester som skulle godkännas först. Vi kunde då konstatera en markant skillnad på resultaten om fasaden förbehandlades innan mekanisk hetvattentvätt jämfört med om vi bara utförde hetvattentvätt.
Förbehandlingen har en avgörande effekt som tränger in i alger och smuts och en stor del lossnar innan rengöring. Därmed kan fasaden tvättas mycket mer skonsamt och utan att förstöra den putsade ytan.

Idag ser det ut som om fasaden har blivit nymålad, men det har bara gjorts en förbehandling och mekanisk tvätt med varmt vatten.

Avslutningsvis har fasaden blivit impregnerad med Nanostone Impregnering och fönstrena har tvättats med demineraliserande vatten.

Kunden har anmält sig till vår årliga behandling där vi säkerställer att fasaden även fortsättningsvis håller sig fin.

Det har endast använts väldigt lite kemikalier i förbehandlingen och därför är detta ett betydligt mer miljövänligt underhåll än alternativet att putsa upp fasaden igen. Själva fasadtvätten utförs med rent vatten.
Om man inte hade gjort något åt fasadens skick nu, så hade alger letat sig in under ytan och den putsade ytan hade lossnat med tiden. Därför är detta en lösning som på lång sikt även sparar kunden mycket pengar.