Garnisionsparken är ett mycket stort projekt där Nanostone har stått för fasadtvätt och fasadimpregnering av 12 byggnadskomplex. Alla enskilda träterrasser har rengjorts.

Uppdraget i Garnisionsparken har utförts i samarbete med rådgivande ingenjörer som varje vecka rapporterade till byggherren. Nanostone har därför lagt en gemensam plan för hela projektet. Alla boende har löpande informerats och kommunikationen med de boende har skett via en gemensam Facebook-sida.
Det har lagts en plan för hela projektet i förhållande till utförande och när de olika byggnadskomplexen skulle rengöras och impregneras. Planen uppdaterades löpande efter ändringar, problemställningar, avspärrningar, liftar och annat där det har varit önskvärt att byggherre och boende skulle informeras.

Det har varit ett spännande projekt och kunden är mycket nöjd med arbetet och det har upprättats ett avtal om årligt underhåll av alla arealer.