fbpx

Fasadbehandling

Behöver du professionell vägledning?

– Bli uppringd

Behöver du professionell vägledning?

– Bli uppringd

Se hur en fasadbehandling går till.

Ge din fasad nytt liv

Under det senaste decenniet har vi framgångsrikt utfört ett stort antal fasadbehandlingar och etablerat oss som ledande specialister i branschen. Vår miljögodkända behandling tar bort smuts och alger, återställer fasadens glans och lämnar ett varaktigt intryck.

Din fasad utsätts dagligen för naturens påfrestningar och föroreningar som kan skada dess utseende och långsiktiga hållbarhet. Våra erfarna experter är specialiserade på högkvalitativ fasadbehandling för att för att framhäva din fasads bästa sidor.

Fördelar med Nanostones fasadbehandling:

Det finns många fördelar med en fasadbehandling. Nedan har vi listat några fördelar du kan uppleva efter vi behandlat din fasad.

  • Få en fin och inbjudande fasad
  • Förläng fasadens livslängd
  • Öka husets värde

Fasadbehandling

Vår effektiva fasadbehandling startar med att vi applicerar ett desinficerande skum över fasaden, som tränger djupt in i alger. Genom denna behandling bryts algerna gradvis ned och frigörs från fasadytan. Över tid spelar naturens krafter, som vind och regn, en avgörande roll genom att skölja bort de lösa algerna och lämna efter sig en tydlig förbättring. Den aktiva algbehandlingen sträcker sig vanligtvis över 8-10 månader och resulterar i en fasad som är fri från alger. Med denna skonsamma metod kan du vara säker på att din fasad får en fin och ren yta igen.

Pris från 4200:- efter ROT

Varför är det viktigt att ta hand om fasaden?

Fasadens hälsa påverkas kontinuerligt av element som snö, regn, vind, avgaser och luftburna partiklar. Dessa kan över tiden skapa en ansamling av smuts, damm, alger och mossa på fasadytan, vilket i sin tur kan leda till potentiella fukt- och mögelproblem. För att säkerställa en lång livslängd och bevara fasadens estetiska kvalitet är det därför nödvändigt att regelbundet ta itu med denna påväxt.

För att upprätthålla en ren och attraktiv fasad är det viktigt att proaktivt behandla den för att förhindra att alger och smuts får fäste. Vi rekommenderar starkt en årlig fasadbehandling, eftersom alger och smuts är närvarande i luften och har potentialen att sätta sig på fasaden om inga åtgärder vidtas. Genom att investera i en årlig fasadbehandling kan du på ett kostnadseffektivt sätt bevara fasadens skönhet och hålla den i toppskick under flera år framöver.

Årligt underhåll: Pris från 2400:- efter ROT