fbpx

Få hjälp och råd om klottersanering

Behöver du professionell vägledning?

– Bli uppringd

Behöver du professionell vägledning?

– Bli uppringd

Klottersanering

Har man inte själv valt att få sin fasad nedklottrad med graffiti kan det vara riktigt irriterande när det händer. Det kan nämligen vara väldigt svårt, om inte omöjligt, att få tag i personerna som står bakom skadegörelsen. Därför slutar det ofta med att man själv får stå för kostnaden för att klottersanera.

Vi upplever därför att våra kunder sitter i en tråkig situation, där de ska välja mellan att betala för en klottersanering eller potentiellt riskera att mista kunder eftersom deras fasad är betydligt mindre inbjudande än tidigare.

Butiksägare eller fastighetsägare blir i allt högre grad utsatta för denna slags vandalism. Det betyder att de ska lägga pengar på något de helst ville vara utan. Nämligen att sanera bort klottret för att inte dra till sig ännu mer klotter. Ofta är det nämligen så, att när en person väl har klottrat på en fasad, följer fler efter vilket resulterar i mer klotter.

Hur får man bort klotter?

Det bästa sättet att få bort graffiti är att kontinuerligt sanera eventuellt klotter. Därmed skickar man en tydlig signal om att man agerar aktivt och att klottret inte får sitta kvar i fred. De flesta vandaler kommer med tiden att hitta andra ställen att klottra på, eftersom de ju helst vill att deras graffiti ska sitta kvar så länge som möjligt.

För en snabb prisuppskattning på klottersanering rekommenderar vi alla våra kunder, nya som gamla, att skicka oss en eller flera bilder via nedanstående kontaktformulär. Det gör det mycket enklare för oss att bedöma omfattningen av klottersaneringen både i förhållande till storlek, arbetstid och komplexitet.
Nedan går vi igenom de grundläggande stegen i processen för optimal borttagning av klotter.

STEG 1

När vi kommer fram till ett nytt klotter-uppdrag börjar vi alltid med en noggrann bedömning av vilken slags fasad vi har att göra med. Det gör vi för att på bästa vis kunna bestämma vilket tillvägagångssätt och vilken teknik som passar bäst.

Vi uppskattar även i hur stor utsträckning fasaden har klottrats ned och därmed hur mycket arbete det kommer att krävas att få bort klottret.

STEG 2

När vi påbörjar själva saneringen av er fasad eller liknande börjar vi med att skonsamt spruta ned det utsatta området med varmt vatten. På så vis uppvärms och mjukas fasaden upp, så den blir lättare att rengöra.

STEG 3

Därefter applicerar vi vår speciella kemiska lösning som fungerar som klotterborttagare. Denna klotterborttagare kommer efter applicering att börja jobba sig in i klottret, där den får lov att sitta och verka ett tag för optimal effekt.

STEG 4

När klotterborttagaren har haft sin effekt på klottret utför vi en effektiv och professionell högtryckstvätt med varm vatten på det berörda området. Efter denna högtryckstvätt sköljs klotterborttagningsmedlet bort och fasaden är återigen ren och fin.

​STEG 5

Om det skulle visa sig att allt klotter inte går bort, använder vi en så kallad skuggborttagare som går snäppet djupare för att effektivt och skonsamt ta bort alla rester av klotter och graffitiskuggor från fasaden.

Efteråt sköljer vi återigen med varmt vatten för att ta bort överblivna rester av skuggborttagaren.

​STEG 6

Det färdiga resultatet visar nu en snygg och ren fasad som ser presentabel och inbjudande ut, till skillnad från den fasad vi möttes av vid uppdragets början. 

En klottersanering är därför en avgörande investering om man som privatperson, företag eller bostadsrättsförening – vill framstå tillmötesgående, professionell och trovärdig – en fin fasad betyder med andra ord mycket mer än man skulle tro.

Klotterborttagning beroende på fasadtyp

EXEMPEL PÅ TYPER AV FASADER

 • Granit
 • Betong
 • Mursten (röd/gul)
 • Kalksandsten
 • Glassal
 • Eternit
 • Kakel
 • Marmor
 • Glas
 • Lättbetong
 • Asfalt
 • Järn/stål
 • Aluminium

​Hos Nanostone har vi stor expertis och erfarenhet av klottersanering på alla slags fasader. Därför kan vi också med stor säkerhet säga att vi kan utföra klottersanering på alla följande fasadtyper:

SPECIALISTER PÅ ALLA SLAGS FASADER
Vi är specialister på fasader och vet bättre än någon annan att det kan vara stor skillnad på fasadtyper och hur de ska tvättas. Tack vare våra erfarna klottersanerare kan vi erbjuda en effektiv och miljövänlig sanering av de flesta typer av fasader.

BEDÖMNING MED UTGÅNGSPUNKT I DIN FASAD
Vi gör alltid en bedömning av vilken fasadtyp vi har med att göra och därefter utför vi en klottersanering med mindre starka kemikalier först, för att undvika att förorena miljön och med minst möjligt slitage på fasaden.

I nästan alla fall kan vi avlägsna allt klotter och eventuella skuggor som klottret gett upphov till. Om det skapas skuggor på fasaden efter klottret kan vara svårt att säga, eftersom det beror på flera saker.

SKUGGBILDNING FRÅN GRAFFITI OCH HUR DET MINSKAS
Om all graffiti kan avlägsnas igen eller om det skapas skuggor beror på flera saker. Det har bl.a. att göra med typen av sprayfärg som använts, hur många lager färg som påförts på fasaden och om det har använts någon form av lackförseglare.

En annan väsentlig sak som kan påverka om det bildas skuggor är hur länge klottret har fått sitta.Tiden spelar nämligen en avgörande roll för hur långt in i fasadens struktur klottret har trängt in. Ju längre in i fasaden klottret har trängt in, desto svårare blir det att avlägsna och därför får man ta till starkare former av kemikalier eller använda kraftigare tryck vid rengöring. Båda delar har en tuffare påverkan på fasaden och därför är det bättre att tvätta bort klottret snabbt i stället för att vänta, så man undviker att klottret tränger djupt in i fasadens yta.

SKONSAM KLOTTERSANERING MED FOKUS PÅ MILJÖN
Vi utgår alltid från just din fasad och det betyder att vi börjar med en noggrann bedömning av din fasadtyp och dess skick. Detta säkerställer att vi på bästa sätt kan välja ut de rätta och mest effektiva borttagningsmedel samt metoder, vilket ger ett skonsamt och optimalt resultat.

Vårt mål är att tvätta fasader som utsatts för klotter genom att använda minimala mängder kemikalier såväl som lägsta möjliga tryck vid rengöring. Med fokus på detta minimerar vi utsläppen av kemikalier i naturen och vi undviker onödigt slitage på fasadens struktur. Fasadens struktur kan nämligen lätt komma till skada och bli porös med tiden om man inte är försiktig och uppmärksam. Genom att vara uppmärksamma skonar vi miljön från onödig påverkan och vi ser till att fasaden håller sig fin och i bra skick så länge som möjligt.

NANOSTONE FIXAR ALLA TYPER AV GRAFFITI KLOTTER
Nanostone har stor erfarenhet av att tvätta fasader och vi löser alla slags klotterproblem, stora som små. Med vår professionella specialutrustning, erfarna klottersanerare och genomtestade teknik, så är vi rätt folk att anlita för varje slags problem du som privatperson, företag eller bostadsrättsförening med mera står inför.