fbpx

Rengöring av alla slags fasader

Behöver du professionell vägledning?

– Bli uppringd

Behöver du professionell vägledning?

– Bli uppringd

Hör Claus berätta om fasadtvätt

Professionell fasadtvätt

Vi tar bort alger från fasaden och gör att den ser ut som ny. En fasadtvätt kan vara individuell från kund till kund, men det finns tre grundläggande steg när envisa beläggningar ska tvättas bort från fasader:
1. Desinficering
2. Tvätt
3. Ytbehandling i form av impregnering eller målning

Miljögodkänd

Skåne med omnejd

15 års garanti

Mer än 10 år i branschen

STEG 1 – DESINFICERING AV FASADEN

Genom att börja med en desinficering kan den efterföljande rengöringen av fasaden göras med ett lägre vattentryck, vilket är mer skonsamt för fasaden. Det sliter mindre på fasaden och ger därför det snyggaste resultatet.

Desinficeringen utförs genom att desinfektionsmedel fördelas över fasaden, vilket både löser upp, desinficerar och förebygger på djupet.

Desinficering av en fasad är en aktiv behandling som verkar över tid. Den fulla effekten uppnås oftast efter 3-8 mån.

STEG 2 – FASADTVÄTT

Utrustningen som används till din fasadtvätt väljs ut baserat på fasadens hårdhet, utsmyckning och material.

Tryck och vattenmängd justeras och vi använder antingen het- eller kallvattentvätt beroende på fasadens skick och material. Vi rekommenderar en fasadtvätt om fasaden har en beläggning som enbart desinficering inte råder bot på.

När vi granskar din fasad kan vi ge dig ett tydligt svar på vad som krävs för att fasaden ska se ut som ny.

STEG 3 – YTBEHANDLING

Efter fasadtvätten rekommenderar vi en ytbehandling som ser till att resultatet håller i mycket längre tid. Ytbehandlingen förhindrar att vatten och fukt tränger in, minskar missfärgningar och försvårar villkoren för tillväxt av alger, svartmögel och andra oönskade orenheter på fasaden.
Den minskade vattenmängden reducerar samtidigt risken för frostsprickor under vintern. Du kan välja en transparent eller målad ytbehandling. Läs om vår unika fasadfärg här.

Underhåll

Vi rekommenderar en årlig desinficering av fasaden. Om du underhåller fasaden löpande kommer det inte behövas en tvätt efter desinficeringen för att göra fasaden fin och ren. På så vis kan du enkelt och billigt hålla fasaden fin i många år framöver.

Kemikalier

För att skona miljön använder vi så lite kemikalier som möjligt. I de fall, då det är nödvändigt att använda kemikalier, ser vi alltid till att informera dig innan.

Analys av fasaden innan fasadtvätt

Innan en tvätt besiktar vi fasaden och fastställer behandlingsalternativ baserat på 3 parametrar: Ytstruktur, beläggningar och omfattning. Vi gör väldigt gärna en provtvätt på ett mindre område av din fasad, innan själva uppdraget sätts igång, så du kan se hur resultatet kommer att bli.

Beläggningar

  • Vilken typ av alger finns på fasaden? (Gröna, röda, gula eller svarta alger)
  • Finns det små svarta prickar, lavar?
  • Är fasaden påverkad av annat, som t.ex. mossa och sot?

Ytstruktur och material

  • Vi är specialister på aluminiumfasader och paneler, natursten och mineralytor som t.ex. betong, mursten och putsade fasader

Tid

  • Hur djupt har algerna satt sig fast och har mossan fått bre ut sig på fasaden?
  • Hur bra skick är fasaden i? Klarar den en djupgående tvätt eller ska vi göra en mildare rengöring där vi börjar med en desinficering, som får stå och dra på fasaden?

Express för företagskunder – max 3 dagars väntetid

Ibland kan det uppstå ett särskilt behov för snabb utryckning hos företagskunder. Det kan t.ex. vara om företaget har en årlig budget för renoveringar och en fasad som ska rengöras under innevarande budgetår.
Till sådana projekt kan du alltid räkna med att vi hittar tid i kalendern och löser uppdraget med expressfart.

Ring direkt på tlf. 040-643 54 00 så tar vi ett snack om hur vi löser just ditt behov snabbast möjligt.