fbpx

Få hjälp och rådgivning
om klottersanering

Nanostone är ledande inom sanering av klotter
på större företagsfastigheter.

Klottersanering

Har du blivit utsatt för klotter så rekommenderar vi att du kontaktar Nanostone så fort som möjligt för att få det sanerat.

Ju fortare det tas bort, desto lättare är det. Det ger både en finare yta och mindre användning av kemikalier, vilket är till fördel för miljön.
Klotter har tyvärr den effekten att det snabbt klottras mer. Låter du det stå, är sannolikheten större för att du kommer att utsättas för mer vandalism på din fasad och omkringliggande områden.

Hos Nanostone har vi under våra behandlingar fokus på FN:s globala mål inom hållbarhet och miljö, och vi tar samtidigt hänsyn till den mest ekonomiska lösningen på lång sikt.

Miljö

Som något alldeles unikt på marknaden erbjuder Nanostone ångtvätt av klotter och graffiti. Vi rengör fasaden med upp till 150 grader varm ånga. Denna lösning räcker oftast för att rensa bort svart graffiti (en-komponent) och områden som inom få dagar har terroriserats av klotter.

Om det inte är tillräckligt så är det nödvändigt att använda kemikalier, men vi försöker alltid använda så lite som möjligt och se till att produkten både används och avlägsnas korrekt.

Vi erbjuder dessutom anti-graffiti som appliceras på murverket enligt önskemål så man vid löpande underhåll lättare kan få fasaden ren och fin igen.

Klimatsmart

En sund fasad håller i många år vilket har en ekonomisk fördel för ert företag, men även för naturen.
Klotter däremot, har en negativ effekt på fastighetens värde och därför är det meningsfullt att underhålla fasaden.

Förutom att hålla fasaden ren är det också viktigt att hantera problemet professionellt så du inte förstör brandväggen i fasaden. För att undvika det, är det viktigt när man rengör med kemikalier, att man använder korrekt medel och dosering så fasaden tvättas utan högt tryck.
En kemisk rengöring går in och värmer upp (smälter) färgen som därefter enkelt kan sköljas bort. En amatör använder oftast högre tryck vilket kan förstöra fasaden och fogarna i murverket, vilket i sin tur kan ha en ödesdiger effekt på lång sikt.

Abonnemangslösning

Hos Nanostone har vi erfarenhet av att våra kunder vill ha hjälp med sanering av klotter men de vill samtidigt ha en lösning framöver. Därför har vi två möjligheter beroende av vilket behov man har.

Jourabonnemang – då skickar ni dokumentation om fasaden som varit utsatt för vandalism. Vi rycker ut så fort vi kan och sanerar fasaden.

Löpande underhåll – då kör vi ut varje vecka eller månad (beroende av behovet) och kontrollerar det avtalade området, tar bort eventuellt klotter och graffiti och applicerar ny anti-graffiti på fasaden.

Vill du ha en offert på klottersanering av din fasad – så kontakta oss här för ett erbjudande. Vi börjar alltid med att stämma av det som ska rengöras och ger sedan ett estimat på uppdraget. På så vis kan du känna dig trygg när vi kommer ut.

Vi hjälper även med

Trä & stentvätt

Fasadtvätt

Taktvätt