fbpx

Takmembran - särskilt lämpligt för äldre och slitna tak med takpapp

Ring för mer info på 4236 6666

En hållbar och klimatsmart lösning

Förlänger livstiden med upp till 25 år och reflekterar solens energi

Metoder med fokus

Nanostones Takmembran är särskilt lämpligt för äldre och slitna tak med takpapp eller eternittak som kanske läcker och ska bytas ut efter 25-30 år. Vårt takmembran kommer från ett av världens ledande företag, Maris Polymers, som ägs av Saint Gobain.

I vår lösning har vi extra fokus på DNGB eftersom vi anser att det är en certifiering som är mycket vettig. I den väger två mycket viktiga parametrar tungt – hållbarhet och miljö – men till skillnad från många andra certifieringar väger även ekonomi väldigt tungt här, vilket vi också måste tänka in i våra lösningar.

Klimatsmart

När man ska byta ut takpapp ska takpappen först tas ned, transporteras bort och brytas ned. Det ska efterisoleras enligt de senaste standarderna och ny takpapp ska svetsas på.

Genom att använda Nanostones Takmembran handlar det om ett underhåll av taket. Därför kan det appliceras direkt på det befintliga ytskiktet. Det finns inga krav på ytterligare isolering och vi använder redan befintliga material så livstiden förlängs med upp till 25 år.

Klimatskydd och inomhusklimat

Där takpapp absorberar och håller på värmen från solen, reflekterar takmembran mer än 93% av energin på varma dagar.

På en varm sommardag betyder det att membranets yta bara blir cirka 35 grader varm, medan takpapp kommer upp på 70-80 grader. Den reducerade värmen, när solen ligger på, ger en mer stabil temperatur inomhus, bättre inomhusklimat och mindre energiförbrukning på nedkylning.

Vita tak bidrar till att reducera växthusgaser och anpassar sig till stigande temperaturer.

Pris

Takmembran är enkelt att applicera eftersom det appliceras i flytande form och därför lätt kan fördelas runt rörinstallationer, takfönster eller solceller. Det har en stor ekonomisk betydelse jämfört med takpapp, då det kan bli nödvändigt att ta ned solpanelerna från taket och installera förkromade skarvar.

Takmembran är enkelt att underhålla. Det är motståndskraftigt mot rötter och därför kan det mesta av det årliga underhållet göras i form av en algbehandling och genom att borsta bort smuts och skräp. Takmembran har inga skarvar och därför kan en ev. skada upptäckas och repareras enkelt och i god tid efter få timmar eftersom man bara kan applicera ett nytt lager flytande membran på skadan.

Enkelt underhåll, mindre tidskrävande och billigt serviceavtal

Vi hjälper även med

Klotter

Fasadtvätt

Taktvätt