fbpx

Få hjälp och råd
till ditt trädäck eller din stenbeläggning

Nanostone är ledande inom stentvätt och rengöring av trädäck
hos företagskunder. Vi garanterar att vi kan ta bort alger, lavar och mossa och vi erbjuder även Nanostone Impregnering samt ett löpande underhållsavtal, så du inte behöver bekymra dig om en tråkig och hal yta igen.

Hållbar och Social (Två viktiga parametrar inom DNGB certifiering)

Trädäck och uteplatser med stenbeläggningar är otroligt snygga och inbjudande när de är nya. Tyvärr nedbryts de öppna ytorna och blir angripna efter några få år. Det beror på att fuktiga ytor drar till sig alger, mossa och lavar. Ytan blir med tiden mörk, tråkig och hal.
Det konstant fuktiga och hala underlaget fryser om vintern, vilket har en accelererande och nedbrytande effekt i form av expanderingar i träet och frostskador på stenplattorna. Detta gör ytan mer grov och sårbar och lång ifrån lika inbjudande som när den var ny.

99 % av problemet beror på vattenintrång och därför rekommenderar Nanostone vår egenutvecklade impregnering. Här är det tal om två olika impregneringar, men syftet är detsamma – att hålla ytan torr, slippa hala ytor, hålla underlaget fritt från alger, mossa och lavar samt samtidigt bevara en snygg uteplats till ditt företag, medarbetare och gäster.

Om dina stenplattor eller träaltaner har drabbats av angrepp så börjar vi med att tvätta rent ytan. Sedan applicerar vi Nanostone Impregnering.

Alternativet är att hela området måste bytas ut till slut, vilket är 6-8 gånger så dyrt och står i kontrast med den klimatsmarta och hållbara profil de flesta verksamheter strävar efter. Samtidigt står du där med en icke-impregnerad stenterrass eller träterrass och utan något underhållsavtal, vilket leder till samma problem efter några år.

Miljö

Som en av de ledande aktörerna i Skandinavien inom stentvätt och rengöring av trädäck har vi under alla år varit ett företag som leder utvecklingen. Vi var bland de första som experimenterade med stentvätt och impregnering redan 2008 och efter att ha hittat den bästa och mest lämpade impregneringen till stenplattor 5 år senare, lanserade vi möjligheten för ett årligt underhåll.

Vi behandlar fler än 10 000 fastigheter varje år och därför är det också väldigt viktigt för miljön att de bästa och mest lämpade samt miljögodkända material används.

Bland företag som använder sig av ett årligt underhåll är det än så länge bara ett fåtal som känner till att det endast är tillåtet att algbehandla gröna alger med antingen Algefri N eller Neutralon. Och det kan du vara säker på när du anlitar Nanostone.

Vi erbjuder dessutom 15 års underhållsplan för stenplattor och 5 års underhållsplan för trädäck. I underhållsplanen för stenplattor ger vi en garanti mot kakelpest (lav) i 15 år och ser till att dina stenplattor blir inspekterade och underhållna mot alger och smuts varje år.

När vi underhåller området appliceras en produkt som är ett skum och som därför får ta den nödvändiga tiden till att tränga in i ytskiktet, istället för att mycket av produkten rinner ner i fogarna. Det betyder att vi använder så lite av produkten som möjligt, vilket är till stor fördel för miljön. Det minskade förbruket betyder också att vi kan erbjuda en ekonomiskt attraktiv årlig servicebehandling.

Pris

En snygg uteplats eller trädäck skapar en fin utemiljö för dina medarbetare, kunder och gäster, och det avspeglar förstahandsintrycket av ditt företag, vilket kanske är viktigast av allt.

Generellt sett har ett företag ofta ganska stora arealer, där vissa är mer försummade än andra. Nanostone kan hjälpa med att besikta alla områden och ge råd om vilka arealer som behöver en djupgående tvätt och var det möjligtvis räcker med en algbehandling, som är mer ekonomisk. Vi är mycket konkurrenskraftiga inom vår spetskompetens och har prisgaranti på både stentvätt och rengöring av trädäck jämfört med alla verksamheter med mer än 3 års erfarenhet.

Vi hjälper även med

Klotter

Läs mer

Fasadtvätt

Läs mer

Taktvätt

Läs mer