fbpx

Vi hjälper er med behandling av ytor

Nanostone är specialister på ytbehandling av stenplattor, trädäck, fasader och tak på större företagsfastigheter.

Behandling av ytor med impregnering

Det finns ett otal impregneringstyper som var och en är lämpliga på olika slags material. Det finns t.ex. olika impregneringar beroende på om det handlar om trä, betong eller mursten.
Dessutom har de olika impregneringarna till specifika ytor olika egenskaper när det gäller hur djupt impregneringen penetrerar och vad den ska skydda mot. T.ex. vatten, olja, rödvin eller klotter.

Ju mer produkten ska kunna, desto dyrare är produkten oftast och därför är det också viktigt att ta ställning till det problem som ska lösas.

Genom att välja rätt impregnering till stenplattor, trädäck, fasader m.m. kan du hålla ytan snygg och skyddad i längre tid.

Impregnering är oftast känd för att skydda ytan från intrång av vatten. Genom att minska upptaget av vatten och förhindra att det tränger in i ytan, minskar man de vanligaste problemställningar med frostskador och algtillväxt. Om du vill förebygga dessa skador är det viktigt att impregneringen appliceras på en helt torr yta med minst 5-8 stabila plusgrader.

Många tenderar att impregnera under vintern när ytan verkar torr, men problemet är att impregneringen inte uppnår sin fulla härdningseffekt och du får inte det önskade långvariga resultatet.
Hos Nanostone rengör vi året runt och i de perioder då vi inte har de temperaturer som krävs för en impregnering, skjuter vi upp denna process och kontaktar dig när vi ser att ytan kan impregneras.

Klotter

Har du problem med klotter så finns det en risk för att ytan blir utsatt för nytt klotter efter att vi har tagit bort all graffiti. Därför kan vi erbjuda en produkt som går in och hämmar upptaget av klotter. Det gör det svårt och mindre intressant att måla på och samtidigt blir det framöver lättare att rengöra.
Behandlingen ska appliceras efter varje klottersanering.

Vi hjälper även med

Trä & stentvätt

Fasadtvätt

Taktvätt