fbpx

PERSONUPPGIFTSPOLICY

På Nanostone AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dem.

Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

PERSONUPPGIFTER SOM DU HAR LÄMNAT TILL OSS

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, e-post, mobilnummer och personnummer om du vill använda dig av ROT/RUT-avdraget. Vi samlar även in uppgifter om eventuella tjänster du köper.

PERSONUPPGIFTER SOM VI HAR SAMLAT IN FRÅN DIG

När du besöker www.nanostone.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Nanostone AB behandlar information om de tjänster som du har köpt eller önskat mer information om.

VAD SAMLAR VI IN OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?
Nanostone AB samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar och som är relevant för oss såsom: Namn, adress, email, telefonnummer och köpinformation (beställda tjänster), personnummer för ansökan om ROT/RUT-avdrag hos Skatteverket och eventuella anteckningar du själv väljer att lämna.

Nanostone AB samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Besöker vår hemsida
  • Fyller i vårt kontaktformulär
  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Granskar vår webbplats och våra tjänster
  • Skickar oss frågor, klagomål eller feedback

För följande ändamål: För att kunna hantera offertförfrågan, skicka orderbekräftelse och utföra beställda tjänster. Om du har gett oss ditt samtycke till detta under registreringsprocessen eller på vår hemsida kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ut ett nyhetsbrev. Du kan när som helst prenumerera på och avregistrera dig från nyhetsbrevet.

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser. Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som vi antingen har en laglig skyldighet att göra det, eller så länge som det är relevant för ändamålet för vilket de samlades in.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?
Personuppgiftsansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på https://www.nanostone.se/ är NANOSTONE AB, Lastvägen 16, 231 62 Trelleborg.  Org: 559350-2064

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Personuppgifter från offentliga register.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje länder.

Om du väljer att recensera vår webbplats kommer ditt namn och din e-postadress att överföras till recensionssidan Trustpilot.

Vi har vår webbplats på One.com, som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i One.coms datacenter.Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagkraven för databehandlare.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På nordicecigg.com använder vi följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som
liknar cookies).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

VAD INNEBÄR DET ATT DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?
Om du har frågor så kan du kontakta oss på info@nanostone.se Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på nanostone.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

DINA RÄTTIGHETER
Som registrerad person har du ett antal rättigheter som vi hela tiden måste säkerställa att de uppfylls. Du har rätt att begära följande från oss:

  • Att komma åt och korrigera/ändra dina personuppgifter
  • Att få personuppgifter raderade

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran om detta till vår e-postadress info@nanostone.se.

ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY
Nanostone AB har rätt att när som helst ändra denna policy. Ändringar kommer alltid att publiceras på vår webbsida.