fbpx

Motverka fuktproblem
med Drystone

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

Stigande fukt

Har din källare eller bottenplan drabbats av stigande fukt?

Alla hus har inte ett vattentätt membran som förhindrar fukt från att tränga in. Fuktproblem uppstår från marken och beror på en elektrisk laddning som får vattenmolekylerna att stiga i stället för att sjunka. Detta resulterar i märken som påminner om tidvattenlinjer, saltutfällningar och puts som flagnar.

För att bekämpa fuktproblem på bottenplan eller i källare erbjuder vi vår Drystone enhet. Genom att använda elektromagnetisk polaritet sänder enheten ut ljudvågor som omriktar vattenmolekylernas orientering. Denna leder till att vattnet transporteras tillbaka ned i marken, vilket säkerställer att dina väggar förblir permanent torra. Med Drystone kan du säga adjö till mögel och andra fuktskador.

Fördelen med Drystone-enheten jämfört med traditionella dräneringssystem är dess enkla installation. Med endast två skruvar och anslutning till ett eluttag är enheten redo att användas.

Vår enhet kan också anslutas till vår app, vilket ger dig som kund möjlighet att följa processen. Appen kan direkt avläsa och registrera fuktnivån i väggen, så att du kan se hur fuktnivån successivt minskar. Produkten använder en Bluetooth-anslutning med en räckvidd på upp till 10 meter.

Drystone enheten fungerar i byggmaterial som betong, tegel och sten men inte i trä.

Fördelar med Drystone:

  • En permanent och effektiv lösning för att motverka stigande fukt
  • Medföljande app där processen kan följas
  • Miljövänlig och smidig produkt
  • 30 års garanti från tillverkaren
  • Torkningsprocessen tar 6 till 12 månader, men de första resultaten blir synliga efter 4 månader
  • Installationen är enkel och tar bara cirka 20 minuter

Drystone enheten motverkar uppstigande fukt i väggarna och bidrar till en torr och hälsosam inomhusmiljö. Uppstigande fukt har en direkt inverkan på problem som putsflagning, sprickor i väggar och mögel som försvagar husets struktur.

Läs mer om  fukt i väggen

Drystone IPE Pro+ är väl dokumenterad för att effektivt reducera uppstigande fukt. Enheten kommer från Frankrike, är CE-märkt och finns tillgänglig för försäljning i stora delar av Europa.

Om du önskar ytterligare förklaringar kan du ta del av dokumentationen på denna sida eller kontakta Nanostone.

För en mer detaljerad förståelse av enhetens funktion och dess förmåga att bekämpa uppstigande fukt över tid rekommenderar vi även att du tittar på videon.

Har jag fukt i källaren?

Om du misstänker fuktproblem i din källare, är du välkommen att kontakta oss och beskriva de fuktsymptom du upplever. Om vi bedömer att symptomen indikerar stigande fukt, så kommer vi gärna att boka in en tid för en mätning av fukthalten.

Hur kontrollerar jag om det är fukt i mina väggar?

Stigande fukt kan upptäckas genom synliga oregelbundna tidvattenlinjer på väggarna. Det är också vanligt att fukten orsakar flagnande puts, sprickbildning i väggarna och förekomst av mögel.

Hur förhindrar jag fukt i källaren?

Du kan minska fukt i källaren genom att installera vår produkt I.P.E PRO+. Därutöver kan du se till att det inte finns föremål ända in mot väggen som kommer i kontakt med den fuktiga väggen.

Hur får jag hjälp med att bli av med stigande fukt?

Om du önskar att få hjälp med fuktproblem i källare eller på bottenplan är du välkommen att kontakta oss på Nanostone. För att få vägledning och ytterligare information kan du kontakta oss på telefonnummer 040-643 54 00.