fbpx

Har du frågor? Kontakta oss här!

Vi är redo att besvara dina frågor!

Vi är redo att besvara dina frågor!

Drystone kundcase

Vi blev kontaktade av familjen Jörgensen som dagligen uplevde stora problem i sin källare. Det handlade om flera av de problem som vi ofta ser när det gäller uppstigande källarfukt. Hos familjen var ett av de mest uppenbara problemen, att luften var fuktig och tung när man kom ned i källaren, vilket inte gjorde det så behagligt att vara därnere.

Därutöver var flera av väggarna utsatta för början till mögel och familjen upplevde dessutom att flera av deras kakelbeklädda väggar hade saltutfällning. Själva saltutfällningen i källaren medförde att familjen flera gånger i veckan var tvungna att torka av kakelplattorna för att de skulle se rena och fina ut.

LÖSNING
Baserat på vår mångåriga erfarenhet rekommenderade vi familjen att installera en av våra Drystone enheter. Drystone systemet har nämligen visat otroligt bra resultat för en lång rad av tidigare kunder, som också upplevde stora problem med uppstigande fukt i källaren.

Familjen ville gärna ge Drystone systemet en chans eftersom det inte fanns någon betydande risk med detta, speciellt då vi erbjuder effektgaranti. Med denna garanti är det alltid möjligt att få pengarna tillbaka (med avdrag för installationsavgift) om det vid det uppföljande kontrollbesöket cirka 6-12 månader senare inte kan uppmätas utlovade förbättringar.

HUR LÖSTE DRYSTONE SYSTEMET FAMILJENS PROBLEM?
Själva Drystone systemet fungerar genom att det från den installerade Drystone enheten skickas ut en rad elektromagnetiska impulser/vågor i en korrekt frekvens och intensitet.

Det har den effekt att det uppstår en polaritetsvändning i både väggar och i golvet, och dessa går från att vara negativt laddade till att vara positivt laddade. Denna polaritetsomkastning skapar en avvisande effekt mot vattenmolekyler och väggarna kommer istället för att dra till sig fukt, att avvisa fukten. Det gör att fukten långsamt pressas bort från det positivt laddade fältet eftersom det skapas en magnetisk barriär som konstant blockerar för vattenmolekylerna och därmed fukten.

RESULTAT
Enligt överenskommelse åkte vi förbi hos familjen Jørgensen för ett uppföljande kontrollbesök knappt 8 månader efter att vi hade installerat vårt Drystone system i deras källare. Här kunde vi relativt snabbt konstatera att de luktrelaterade problemen, som fanns vid vårt första besök, var borta. Konkret betyder det att luften i källaren nu var väsentligt bättre, så den nu kändes frisk och torr.

I förhållande till fukten i väggarna i källaren, så hade den sänkts väsentligt – nu låg fukten på en helt acceptabel nivå. Dessutom avhjälpte vårt system problemet med de fula och irriterande saltutfällningarna på de kakelbeklädda väggarna – så familjen nu slipper torka av dem hela tiden.

Sammanfattningsvis uppnådde vårt Drystone system riktigt bra resultat – vilket ännu en gång bekräftar att vårt system kan ha en avgörande effekt för att bromsa och avhjälpa uppstigande fukt i källare.

KONTAKTA OSS FÖR ETT SAMTAL
Vill du också, precis som familjen Jørgensen, hitta en lösning på dina problem med fukt i källaren?

Kontakta oss redan idag – så kan vi ta ett snack om hur vårt Drystone system kan vara den rätta lösningen på ditt problem eller om det krävs andra åtgärder.

Kom ihåg att vi alltid erbjuder effektgaranti och vi installerar därför bara vårt Drystone system i källare, där vi av erfarenhet vet att vårt system kan lösa de existerande fuktproblemen – om inte, så får du pengarna tillbaka (minus installationsavgift).

Grafer med före och efter mätningar av uppstigande fukt

Härunder har vi samlat ett urval av case-exempel från några av våra Drystone-kunder, där vi med hjälp av grafer har skapat ett överblick i förhållande till mätningarna före och efter att vi har installerat en Drystone enhet för att avhjälpa problemet med fukt.

Förloppet med mätning av fuktnivå har gått till som så, att vi har varit ute hos kunden och gjort en kontrollmätning vid installationstidpunkten. Denna kontrollmätning har gett oss de fuktnivåer som därmed utgör utgångspunkten för vår efterföljande jämförelse av effekten – före och efter installation av Drystone enhet.

MÄTNINGAR MED UTGÅNGSPUNKT I EN BESTÄMD PUNKT PÅ VÄGGEN
Vid installation av vår Drystone system enhet utlovar vi en sänkning av fuktnivån med 20% eller till en nivå där luftfuktigheten i en given punkt är under 60. Om den utlovade sänkningen inte uppfyllts vid den uppföljande mätningen 12 månader sernare kan du när som helst använda dig av vår effektgaranti och få pengarna tillbaka, med avdrag för installationsavgift.
OBS:
Det är de två översta siffrorna/punkterna vi först och främst försöker att sänka. Det beror på att fukten jobbar sig nedåt och därför finns det en viss risk för att det fortfarande kommer att finnas en större eller mindre grad fukt som ligger över den önskade nivån – längst ned på väggen när vi mäter för andra gången.

VÅR FUKTMÄTNING DELAS UPP I TRE ÖVERGRIPANDE KATEGORIER:

  • Mätning botten vägg
  • Mätning mitten vägg
  • Mätning topp vägg

Denna uppdelning säkerställer att vi efteråt kan genomföra nya mätningar på samma punkter (botten, mitten och topp) och därefter jämföra den gamla mätningen av ”topp vägg” med den ”nya topp vägg” och samma sak med ”gamla mitten vägg” med ”nya mitten vägg” o.s.v. Det gör att vi kan ge effektgaranti med reducering av fuktnivån med 20% på de olika jämförelsepunkterna eller under 60 i luftfuktighet. Det vill säga att vi jämför botten mot botten när det gäller fuktnivå, men att botten och topp inte jämförs med varandra.

Vår effektgaranti är därför giltig på punkten som t.ex. heter ”mätning mitten vägg” som, om den sänks med mer än 20% eller hamnar under 60 i luftfuktighet, bedöms som ett tillfredsställande resultat jämfört med den första mätningen. Men Drystone systemet fortsätter jobba kontinuerligt mot fukten och därför bör fuktnivån fortsätta falla framöver, för att till slut nå en acceptabel fuktnivå som upprätthålls med hjälp av Drystone enheten.