fbpx

Köpevillkor

​Huvudkontor

Nanostone AB
Lastvägen 16
23162 Trelleborg
Org.nr: 559350-2064
Tlf: 040-643 54 00
Mejl: info@nanostone.se
Hemsida: www.nanostone.se
Telefontider: Måndag till fredag, 08:00 – 17:00

Nedan hittar du köpevillkor för diverse tjänster som Nanostone erbjuder.

Köpevillkor för stentvätt

Uppmätning

Hos Nanostone gör vi alltid en noggrann uppmätning innan vi påbörjar rengöringen. Fakturan baseras alltid (om inte annat har avtalats) på kontrollmätningen, så det inte faktureras för mindre/mer än det faktiskt är. Om det skulle handla om många fler stenplattor (+20%) än man först antagit i orderbekräftelsen, kommer vår medarbetare att kontakta kunden och informera om detta. Se därför gärna till att du är tillgänglig på telefon om du inte är hemma när jobbet ska utföras. Vi arbetar med en bagatellgräns på 20%. Om uppmätningen inte är mer än 20% över de beräknade m2 i orderbekräftelsen, kommer jobbet att påbörjas även om vi inte lyckas få tag i dig. Om uppmätningen är under det beräknade antalet m2 i orderbekräftelsen kommer arbetet att påbörjas utan ytterligare kommentarer. Du är alltid välkommen att få en bekräftelse på priset innan uppstart. Se i så fall till att vara hemma eller tillgänglig på mejl eller telefon.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett exakt datum för din stentvätt så du vet vilken dag du kan förvänta att vi kommer. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tidpunkt kommer du att få ett estimat på när på dagen vi kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Medarbetaren ringer upp dig när denne är på väg. Om du får en morgontid kl. 07:00 så kommer vi på avtalad tid.Om dåligt väder skulle förhindra att vi utför uppdraget på avtalad dag, informerar vi dig så fort som möjligt och hittar ett nytt datum.

Det ska du göra

Det finns en del saker du ska ha koll på innan vi kommer för att utföra jobbet. Du får t.ex. gärna se till att:

 1. Det finns tillgång till vatten antingen ute eller inifrån (Vi har egen utrustning med oss för att koppla oss på vattnet)
 2. Kontrollera gärna att du inte har dåligt vattentryck. Om du har dåligt vattentryck ska Nanostone informeras om detta innan rengöring.
 3. Vi kommer åt stenplattorna
 4. Det går att parkera nära stenbeläggningen och vattenförsörjningen.
 5. Området är röjt och krukor, trädgårdsmöbler och liknande har flyttats minst 10 meter bort från terrassen.
 6. Stora mängder ogräs har rensats bort och att gräskanter har trimmats.

Garanti / Servicebehandling av stenplattor

”Nanostone erbjuder upp till 15 års hållbarhet mot alger, mossa och lavar” Nanostone erbjuder upp till 15 års hållbarhet mot alger, mossa och lavar. För att garantin ska gälla ska det göras ett årligt underhåll (garantiavtal). Underhållet utförs 1 gång per år till våren eller hösten. Skulle du mot förmodan uppleva angrepp av lavar efter din servicebehandling samma år, ger Nanostone dig en extra behandling eller tvätt av det berörda området så det försvinner. Du kan läsa mer om vårt garantiavtal här.

Avbeställning eller ändring av datum

Du kan göra ändringar genom att kontakta oss på telefon eller mejl under huvudkontorets öppettider. Avbeställning ska ske skriftligt till info@nanostone.se

Eftersom vi är ett säsongsbetonat företag har vi väldigt många beställningar på sommarhalvåret, speciellt på våren från mars till juli. När du beställer och fastlägger ett datum med oss i denna period, kan det medföra att vi måste säga nej till någon annan. Därför är denna beställning bindande efter att du har bestämt ett datum med oss och det tillkommer en avbeställningsavgift om du önskar att avbeställa.

 • Vid avbeställning inom 48 timmar från att avtalet ingåtts finns ingen avgift för annullering.
 • Vid avbeställning efter 48 timmar och senast 5 vardagar innan datum för utförandet betalas en avbeställningsavgift på 500 kr.
 • Vid avbeställning inom 5 vardagar innan datum för utförandet betalas en avbeställningsavgift på 1 500 kr.

Vid avbeställning av din årliga servicebehandling kan du avbeställa utan kostnad från år till år, om du gör det före 1 januari. Efter 1 januari börjar vi planera alla rutter inkl. din rutt. Detta är ett större administrativt arbete, så vid avbeställning efter 1 januari tillkommer en avbeställningsavgift på 595 kr.

Betalning

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

Finansiering

Behöver du hjälp med finansieringen av ditt nästa projekt så hjälper vi gärna. Vi erbjuder olika alternativ beroende på belopp och dina behov. Kontakta oss för mer information.

Ansvar / Invändningar

1. STENPLATTOR SOM GLIDER

Med tiden kan man inte undvika att en stenbeläggning glider i mindre eller större utsträckning på grund av exempelvis större regnmängder, rötter i marken, uppfart för bil m.m. Eftersom rengöringen avlägsnar de flesta former av växter mellan plattorna, så kommer de breda fogarna vara tydligare efter rengöring och därmed kan man se om plattorna har glidit. Nanostone A/S kan inte ställas till ansvar för stenplattor som glidit.

2. STOPPAT AVLOPP ELLER KLOAK

Under rengöringen rensas ogräs och mossa bort från fogarna. En del av det sopas ihop och fraktas bort. Men eftersom vi tvättar med vatten får man räkna med att en del hamnar i avloppet. I vanliga fall är detta inget problem, men meddela oss innan vi går igång, om du har ett avlopp som lätt blir tillstoppat.

3. STENPLATTORNAS SKICK EFTER TVÄTT

Stenplattor är olika porösa, vilket förvärras med tiden, precis som trä kan bli mörkare och mjukare med tiden. En vanlig mekanisk rengöring bör inte förstöra eller skapa sprickor i stenplattor som annars är i bra skick. Men efter en tvätt syns förändringar i en porös mineralyta lättare eftersom den inte längre är smutsig. Vissa plattor kanske har frostsprickor eller har börjat flagna, vilket syns tydligare efter rengöring.

4. FLYTT AV KRUKOR, PORSLIN M.M.

Du bär själv ansvaret för att flytta bort krukor och annat på behörigt avstånd från området som ska rengöras.

5. VATTENLÄCKAGE EFTER TVÄTT / BEHANDLING OCH SLANGAR GENOM HUSET

Om du inte har vattenkran utomhus kan vi ta vatten inifrån huset. T.ex. under handfatet, i källaren, duschen. I dessa fall är vissa vattenkranar tätade med en form av packning. Om denna packning är gammal kan det leda till läckage efteråt. Det märks inte alltid direkt eftersom det kan vara minimalt. Det kan med tiden börja droppa och det är därför viktigt att kunden tänker på att ställa dit ett spillfat om vattnet kan orsaka skada.

Om kranen visar tecken på att vara otät medan vi utför vårt uppdrag, så gör vi dig uppmärksam på detta och ber dig få den tätad.

Om vi måste gå igenom huset med våra slangar, är det kundens ansvar att vara hemma och täcka golvet med någon form av skydd om underlaget är känsligt. Nanostone tar inte ansvar för ev. repor på golv eller liknande. Om det efter rengöring uppstår problem med din vattenkran, kan vi inte stå till svars för detta. En normal vattenkran som är ny, tät och korrekt installerad kommer inte att gå sönder av att vi sätter på en koppling och en vattenslang. Men vi har sett exempel på äldre kranar som kan vara otäta eller murverk som är gammalt och inte håller till vattenkranen. I dessa fall är det kundens eget ansvar att hålla vattenkranen intakt genom normalt underhåll och reparation.

6. INVÄNDNINGAR MOT OMRÅDET SOM HAR RENGJORTS

Det är viktigt att hela området är färdigtvättat när vi kommer för att impregnera. Om det skulle finnas några invändningar är det därför viktigt att meddela detta senast 48 timmar efter att rengöringen avslutats så vi kan åtgärda det så fort som möjligt.

7. FÄRGSKILLNAD OCH KALKUTFÄLLNING UNDER CARPORT

Färgskillnad: Stenplattor som står under tak, t.ex. i carport, utsätts inte för surt regn och slits därför inte på samma sätt som plattorna utanför. De bibehåller i stället den fina, slipade och lena ytan som de hade från början i många fler år än stenplattorna som inte star under tak. Stenplattor utanför har därför nästan alltid en mer nopprig och sliten ytan som kan verka lite mer grov. Några, men inte alla, stenplattor har en lite mörkare yta redan från tillverkningen och det kan ses mer tydligt efter en tvätt. Vi kan inte tvätta bort denna yta. Färgskillnad på granit kan i vissa fall bli en aning mörkare p.g.a. siloxanet i impregneringen. Kalkutfällning: När stenplattorna är helt nya finns det kalk i betongen. Kalk stiger normal upp till ytan och sköljs bort av regnet. 1. Under carport och altaner under tak kan stenplattorna verka mer mörka eftersom de inte blekts av solen. 2. Det kan förekomma kalkutfällningar på övertäckta områden som inte utsatts för vatten tidigare (det kan relativt enkelt tas bort genom att borsta i sand, se bifogad pdf) HÄR!)3. I carport kan det förekomma mörka hjulspår som beror på asfalt och gummi från bilens däck. Detta är vi medvetna om och den bästa lösningen är fylla fogarna med sand eller grus, vilket ger ett mer enhetligt resultat och tar bort kalkutfällningar.

8. SVART STAKET OCH SVARTMÅLAD FASAD

Efter rengöring sköljer vi av. Men det kan fortfarande finnas lite smuts eller sandkorn kvar som sätter sig, men dessa kommer att försvinna efter lite regn. På svarta staket är det mer synligt och efter rengöring kommer man kunna se lite smuts kvar eftersom det syns väldigt tydligt på svart. Vi gör vårt bästa för att skölja rent men när vi sköljer och sanden/smutset blir mörkt, kan det vara mycket svårt att se var man har missat på det svarta staketet, men det sköljs bort av regnet.

Efter rengöring av stenplattor tvättar vi rent fasaden med lågt tryck. Om fasaden har frostsprickor eller luft under målarfärgen så finns det risk för att det flagnar. Oftast kan man se det genom att putset har streck där det finns frostsprickor eller att färgen har bubblat upp lite och flagnat. Detta tar Nanostone inte ansvar för att reparera.

10. VAL AV SAND I FOGARNA

Efter impregnering av stenplattorna rekommenderar Nanostone att fogarna fylls med sand, gärna sand som verkar ogräshämmande och stelnar litegrann, vilket gör det mer besvärligt för ny tillväxt av ogräs. Om du väljer att göra detta själv, rekommenderar vi ogräshämmande fogsand.

Vi använder ljus fogsand från Danfugesand som har en ogräshämmande egenskap, vilket skapar en ogynnsam miljö för ogräs och mossa i framtiden. Grovborstning görs för att uppnå bästa möjliga resultat. Det går åt cirka 1-1,5kg per m2 beroende på hur fogarna ser ut.

11. VATTEN OCH EL

Kunden star själv för utgiften till vatten och el (El behövs bara vid dammsugning/uppsamling av vatten). Våra maskiner star fastmonterade i bilen. Från bilen har vi 40 meter vattenslang som ansluts till er vattenkran. Från bilen har vi 60 meter slang till högtryckstvätten, vilket är det maximala avståndet det får vara från bilen till stenplattorna. Om vår bil inte kommer att kunna stå inom dessa avstånd m.h.t. vattenkran och stenplattor, så ska du informera oss om detta så vi kan hitta en lösning innan vi kör ut till dig.

11. INTRÄNGANDE VATTEN/VATTENSKADOR

Nanostone är inte ansvarig för vatten som tränger in under behandlingen. Se därför till att du inte har läckor eller otäta fönsterkarmar eller läckage på andra delar av fasaden. Var säker på att det inte kan komma in vatten under dörren till förrådet eller källaren under stentvätt, om ni förvarar något där som inte tål vatten på golvet. Om du har kameraövervakning eller annat i närheten som kan ta skada av vatten, så är det viktigt att du skyddar detta. Om det tål vatten så är vi naturligtvis försiktiga och tvättar av allt med lågt tryck. Nanostone ersätter inte denna slags skador eftersom det är en del av vårt jobb att rengöra med vatten och skölja av allt efter avslutat jobb.

12. TRAVERTINPLATTOR

Nanostone har varit med om att vita stenplattor, speciellt travertine plattor, är särskilt utsatta för smuts som tränger ned i plattan. Ytan kan ändå tvättas och behandlas men Nanostone kan inte ge några garantier mot smuts som tränger ned i stenplattan efterföljande. Det ä ren fördel att genomföra en algbehandling och vänta på resultatet. Algbehandling räcker i de flesta fall men vi ger som sagt inga garantier på travertinplattor.

13. NANOSTONE TAR BORT MOSSA, KAKELPEST OCH GRÖNA ALGER, MEN INTE:

 • Gräs mellan fogarna – Vi tar bort det mesta men kan inte garantera att allt kommer vara borta efter rengöringen.
 • Svart lav – Svarta lavar sätter sig i stenplattans porer. Vi kan inte garantera att dessa försvinner, men vi kommer långt med vår algbehandling som går in och nedbryter svart lav. Oftast upplever vi att svart lav kan avlägsnas efter 6-8 månader beroende på angreppets intensitet.
 • Hjulspår från bilen på uppfarten – Vi ser ibland hjulspår på uppfarter (speciellt under överhäng). Det beror på varma däck och asfalt ute på vägen och kräver en speciell form av kemikalier som ska sitta och verka och sedan sköljas bort med hetvatten. Om det har gått djupt in i stenplattan kan det ha missfärgat plattan så mycket att den måste bytas ut.

14. POOL

Om du har pool rengör vi de omkringliggande områdena först. Sedan rengör vi den sista biten nära poolen. Det gör vi för att minimera mängden smuts som hamnar i poolen. Det är kundens egna ansvar att rengöra poolen för den smuts som sjunker till botten. Om du har ställen där vatten samlas vid poolen kommer du typiskt uppleva mer smuts i poolen. Då behöver du rensa lite åt gången för att inte överbelasta ditt filter. Nanostone tar inte ansvar för skador eller byte av filter eller liknande uppföljande arbete vid poolområden.

15. BOMKÖRNINGSAVGIFT

För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

16. ROT- OCH RUT AVDRAG

Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Obs!  Nanostone kan aldrig före ROT/RUT ansökan veta om en kund har tillräckligt med ROT/RUT tillhanda.

Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Köpevillkor för altantvätt

Uppmätning

Hos Nanostone gör vi alltid en noggrann mätning innan vi påbörjar rengöringen. Fakturan baseras alltid (om inte annat har avtalats) på kontrollmätningen så det inte faktureras för mindre/mer än det faktiskt är. Skulle det vara betydligt fler m2 (+20%) än först beräknat i orderbekräftelsen, kommer vår medarbetare att kontakta kunden och informera om detta. Vi fortsätter inte med uppdraget innan vi har fått bekräftelse på det nya priset. Se därför gärna till att du är tillgänglig på telefon om du inte är hemma den dagen vi kommer. Vi jobbar med en bagatellgräns på 20%. Om uppmätningen inte överstiger de beräknade antalet m2 i orderbekräftelsen med mer än 20%, kommer medarbetaren att påbörja jobbet utan ytterligare kontakt. Om uppmätningen skulle vara under det beräknade antalet m2 i orderbekräftelsen kommer medarbetaren påbörja jobbet utan ytterligare kommentarer. Du är alltid välkommen att bekräfta priset innan uppstart. Se i så fall till att vara hemma eller tillgänglig på mejl eller telefon.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett exakt datum för din rengöring, så du vet vilken dag du kan förvänta att vi kommer. Eftersom våra uppgifter är väldigt varierande kan det vara väldigt svårt att ge en exakt tidpunkt. I stället för en exakt tid kommer du att få ett estimat på när på dagen rengöraren kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Du blir uppringd av medarbetaren när hen är på väg ut till dig. Om du får en morgontid kl. 7:00 så kommer vi på avtalad tid. Om vädret skulle vara dåligt, så att det förhindrar att vi kommer på avtalad dag, kommer vi kontakta dig så fort som möjligt för att hitta ett nytt datum.

Det behöver vi när vi kommer

Det finns några saker du måste ha koll på innan vi kommer på avtalad dag. Du får gärna se till att:

 1. Det finns tillgång till vatten antingen utomhus eller inomhus (Vi har egen utrustning med oss för att koppla på invändig vattenkran)
 2. Kontrollera gärna att ditt vattentryck inte är dåligt. Om vattentrycket är dåligt ska Nanostone informeras om detta innan rengöringen ska utföras.
 3. Vi har tillgång till området som ska rengöras
 4. Det finns möjlighet för parkering nära trädäcket och vattenkranen.
 5. Området har röjts för krukor, trädgårdsmöbler, djur och liknande.

Avbeställning eller ändring av dag

Du kan göra ändringar genom att kontakta oss på telefon eller mejl under huvudkontorets öppettider. Avbeställning ska ske skriftligt på info@nanostone.se Eftersom vi är ett säsongsbetonat företag har vi riktigt många beställningar under sommaren, speciellt på våren från mars till juli. Därför kan det hända att vi måste säga nej till andra kunder efter att du har beställt och fastlagt ett datum med oss. Av den anledningen är din beställning bindande och det tillkommer därför en avbeställningsavgift om du önskar att avbeställa.

 • Ingen avgift vid avbeställning inom 48 timmar från ingått avtal.
 • Vid avbeställning efter 48 timmar och senast 5 vardagar innan avtalat datum betalas en avbeställningsavgift på 500 kr.
 • Vid avbeställning inom 5 vardagar innan avtalat datum betalas en avbeställningsavgift på 1 500 kr.

Betalning

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

Finansiering

Behöver du hjälp med finansiering av ditt nästa projekt, så hjälper vi gärna. Vi erbjuder olika möjligheter beroende på belopp och dina behov. Kontakta oss för mer information.

​Skadeståndsansvar / Invändningar

1. TRÄTERRASSENS SKICK EFTER RENGÖRING

Observera att en rengöring inte kan jämföras med en slipning av trädäcket. Vid en slipning av träet kommer man djupare ned, medan man vid en rengöring bara tvättar ytskiktet på träet. Därför kan vi inte garantera att träet ser enhetligt ut efter en rengöring.

2. TRÄETS UTSEENDE/FÄRGSKILLNAD

All slags trä beter sig olika över tid och eftersom trä är ett levande material kommer det mörkna med tiden och bli mjukare. Träet ändrar oftast också färg på ytan och det är inte möjligt att säga hur djupt ned i träet detta sker. Det beror till stor del på hur utsatt trädäcket eller altanen har varit för sol och regn. Därför ser du oftast en färgskillnad och skillnad på träets yta på de områden där träet står under tak jämfört med ställen där det står ute i det öppna. Vid en altantvätt kan vi därför inte garantera att den ursprungliga färgen kommer tillbaka. Om träet fortfarande har en mörk/grå/vit slöja över ytskiktet kan det bli nödvändigt att slipa träet efteråt, vilket Nanostone A/S inte ersätter. Det är svårt att bedöma eftersom man oftast inte kan se vad som gömmer sig under alger och smuts.

3. OLJA OCH UNDERHÅLL

Olja sugs in i träet och det kan skilja sig åt beroende på hur ofta det har underhållits och hur mycket olja ytan har absorberat. Vid en besiktning av träet kan vi bara bedöma ytans utseende och skick och vi kan inte se vad som ligger under den mörka ytan av alger och smuts.

4. TRÄET RESER SIG

En tvätt av trädäcket kan få träet att resa sig, men det är minimalt så länge det handlar om hårt och välbevarat trä. Träet reser sig relativt i förhållande till vilket träslag det är (hårt / mjukt trä), hur medtaget träet är och hur gammalt. Vi kan erbjuda en gratis provtvätt innan uppstart, som visar vilket resultat vi förväntar. Men p.g.a. de många faktorer som spelar in på hela trädäcket, såsom om träet står under tak eller ej och hur mycket olja trädäcket har fått på olika ställen, kommer resultatet oftast, men inte alltid, matcha provtvätten.

5. FLYTT AV KRUKOR, TRÄDGÅRDSMÖBLER M.M.

Det är du själv som ansvarar för att flytta krukor och annat på behörigt avstånd från området som ska rengöras.

6. LÄCKANDE VATTENKRAN / SLANGAR GENOM HUSET

Om du inte har vattenkran utanför huset kan vi ta vatten inifrån, t.ex. underfatet, i källaren, duschen eller annat. I så fall finns det vissa vattenkranar som är tätade men en form av packning. Om denna packning är gammal kan den ge upphov till läckor efteråt. Det syns inte alltid direkt eftersom det kan vara minimalt. Med tiden kommer det att droppa och därför är det viktigt att kunden själv tanker på att ställa en droppbricka under om det finns risk för att vattnet åstadkommer skador. Om kranen visar tecken på att läcka när vi är på plats för att utföra uppdraget hemma hos dig, så hjälper vi gärna med att täta packningen, men det är kundens ansvar att hålla koll på att det inte fortsätter läcka. Om vi måste gå igenom huset med våra slangar, så är det kundens ansvar att vara hemma och täcka golvet med någon form av skydd om golvet är känsligt. Nanostone tar inte ansvar för ev. repor på golv eller liknande.

7. INVÄNDNINGAR TILL RENGÖRINGEN

Det är viktigt att hela området med stenplattor är färdigtvättat när vi senare kommer ut för att impregnera. Om man har några klagomål eller invändningar till rengöringen är det därför ett krav att man gör oss uppmärksam på detta senast 48 timmar efter utförd tvätt, så att vi kan åtgärda det så fort som möjligt.

8. VATTEN OCH EL

Kunden står själv för utgiften till vatten och el (El används bara vid dammsugning/uppsamling av vatten)

9. VATTEN SOM TRÄNGER IN

Nanostone är inte ansvarig för vatten som tränger in under behandlingen. Kontrollera därför att det inte kan komma in vatten under dörren till förrådet eller källaren om ni förvarar något där som inte tål vatten på golvet.

10. BOMKÖRNINGSAVGIFT

För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

11. ROT- OCH RUT AVDRAG

Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Obs!  Nanostone kan aldrig före ROT/RUT ansökan veta om en kund har tillräckligt med ROT/RUT tillhanda.

Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Köpevillkor för takbehandling

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett exakt datum för din rengöring så du vet vilken dag du kan förvänta att vi kommer. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tidpunkt kommer du att få ett estimat på när på dagen vi kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Medarbetaren ringer upp dig när hen är på väg. Om du får en morgontid kl. 07:00 så kommer vi på avtalad tid.Om dåligt väder skulle förhindra att vi utför uppdraget på avtalad dag, informerar vi dig så fort som möjligt och hittar ett nytt datum.

Det behöver vi när vi kommer

Det finns en del saker du ska ha koll på innan vi kommer för att utföra jobbet. Du får t.ex. gärna se till att:

 1. Det finns tillgång till vatten antingen ute eller inifrån (Vi har egen utrustning med oss för att koppla oss på vattnet)
 2. Kontrollera gärna att du inte har dåligt vattentryck. Om du har dåligt vattentryck ska Nanostone informeras om detta innan rengöring.
 3. Vi ska kunna komma åt taket från båda håll
 4. Det ska gå att parkera nära egendomen
 5. Området ska röjas för krukor, trädgårdsmöbler m.m. som står direkt under hängrännan.
 6. Regnvattenstunnor ska kopplas bort innan behandling och får först kopplas på igen efter ett par regniga dagar.
 7. Täcka över buskar och växter som ligger i anslutning eller nära tak och fasad.

Gemensamt eller separat avlopp?

Det är viktigt att du vid beställning av takbehandling vet om du har gemensamt eller separat avlopp – d.v.s. om din vattenavledning från stupröret går till en gemensamt avlopp eller till ett separat avlopp. Vid gemensamt avlopp får Neutralon Algmedel gå direkt ned i avloppet. Men vid separat avlopp ska överskottsmaterial sugas upp – det gör vi genom att koppla av stupröret och suga direkt från hängrännan till vår behållare (här tillkommer en avgift på 200 kr inkl. moms). Om du inte vet om du har separat eller gemensamt, kan du kontakta kommunen och fråga.

Väder och vind

Det är viktigt att det inte regnar och blåser för mycket under behandlingen – men det gör inget om det börjar regna en timme senare, eftersom produkten redan har trängt in i taket vid det laget. Om det oväntat skulle börja regna eller blåsa för mycket, så skjuter vi normal upp din behandling till september/oktober oavsett när din behandling var planerad. Det beror på att det är den bästa tiden för att kunna algbehandla tak med tanke på väder och vind. Observera att effekten av en algbehandling dröjer 6-9 månader, så för dig som har beställt till våren kommer det inte ha någon större betydelse när på året behandlingen utförs och vi är oftast mindre i vägen på hösten.

Betalning

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

Behandlingsgaranti

Beroende av hur medtaget taket är av mossa och alger kan det bli nödvändigt med flera behandlingar för att uppnå det bästa resultatet. Prata gärna med en av våra konsulter som kan vägleda dig om detta. När algerna är borttagna rekommenderar vi en förebyggande behandling 1 gång om året.

BOMKÖRNINGSAVGIFT

För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

ROT- OCH RUT AVDRAG

Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Obs!  Nanostone kan aldrig före ROT/RUT ansökan veta om en kund har tillräckligt med ROT/RUT tillhanda.

Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Avbeställning eller ändring av datum

Du kan göra ändringar genom att kontakta oss på telefon eller mejl under huvudkontorets öppettider. Avbeställning ska ske skriftligt till info@nanostone.se

Eftersom vi är ett säsongsbetonat företag har vi väldigt många beställningar på sommarhalvåret, speciellt på våren från mars till juli. När du beställer och fastlägger ett datum med oss i denna period, kan det medföra att vi måste säga nej till någon annan. Därför är denna beställning bindande efter att du har bestämt ett datum med oss och det tillkommer en avbeställningsavgift om du önskar att avbeställa.

 • Vid avbeställning inom 48 timmar från att avtalet ingåtts finns ingen avgift för annullering.
 • Vid avbeställning efter 48 timmar och senast 5 vardagar innan datum för utförandet betalas en avbeställningsavgift på 500 kr.
 • Vid avbeställning inom 5 vardagar innan datum för utförandet betalas en avbeställningsavgift på 1 500 kr.
Köpevillkor för rensning av hängrännor

Uppmätning

Hos Nanostone gör vi alltid en noggrann uppmätning innan vi påbörjar rengöringen. Fakturan baseras alltid (om inte annat har avtalats) på kontrollmätningen, så det inte faktureras för mindre/mer än det faktiskt är. Om det skulle handla om många fler meter (+20%) än man först antagit i orderbekräftelsen, kommer vår medarbetare att kontakta kunden och informera om detta. Vi återupptar inte arbetet förrän kunden har bekräftat det nya priset. Se därför gärna till att du är tillgänglig på telefon om du inte är hemma när jobbet ska utföras. Vi jobbar med en bagatellgräns på 20%. Om uppmätningen inte är mer än 20% över de beräknade meter i orderbekräftelsen, kommer jobbet att påbörjas utan ytterligare kontakt. Om uppmätningen är under det beräknade antalet meter i orderbekräftelsen kommer arbetet att påbörjas utan ytterligare kommentarer. Du är alltid välkommen att få en bekräftelse på priset innan uppstart. Se i så fall till att vara hemma eller tillgänglig på mejl eller telefon.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett exakt datum för din rengöring så du vet vilken dag du kan förvänta att vi kommer. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tidpunkt kommer du att få ett estimat på när på dagen vi kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Medarbetaren ringer upp dig när hen är på väg. Om du får en morgontid kl. 07:00 så kommer vi på avtalad tid. Om dåligt väder skulle förhindra att vi utför uppdraget på avtalad dag, informerar vi dig så fort som möjligt och hittar ett nytt datum.

Det behöver vi när vi kommer

Det finns några saker du måste ha koll på innan vi kommer på avtalad dag. Du får t.ex. gärna se till att:

 1. Det finns tillgång till el antingen utomhus eller inomhus (Vi har egen utrustning med oss för att koppla oss på den invändiga elförsörjningen)
 2. Vi kan komma runt hela huset
 3. Det finns möjlighet för parkering nära adressen.
 4. Området är fritt från för många hinder och djur.

Anmärkningar

Om det finns rötter, gräs eller nät i hängrännan som vi måste ta bort, kommer det att faktureras med 185 kr per påbörjad kvart. Om man har dolda hängrännor ska man tänka på att vi inte kan garantera helt rena hängrännor. Det beror på de mycket smala öppningar som i vissa fall kan förhindra att utrustningen kommer tillräckligt långt in i hängrännan.

Avbeställning eller ändring av datum

Du kan göra ändringar genom att kontakta oss på telefon eller mejl under huvudkontorets öppettider. Avbeställning ska ske skriftligt till info@nanostone.se

 • Det tillkommer inga avgifter vid avbeställning inom 48 timmar från ingått avtal.
 • Vid avbeställning efter 48 timmar och senast 5 vardagar innan avtalat datum betalas en avbeställningsavgift på 500 kr.
 • Vid avbeställning innan 5 vardagar före avtalat datum betalas en avbeställningsavgift på 1 500 kr.

Betalning

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

BOMKÖRNINGSAVGIFT

För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

ROT- OCH RUT AVDRAG

Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Obs!  Nanostone kan aldrig före ROT/RUT ansökan veta om en kund har tillräckligt med ROT/RUT tillhanda.

Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Köpevillkor för Drystone

Drystone

Nöjd eller pengarna tillbaka:

Efter vår 12-månaders kontroll har du möjlighet att utnyttja returrätten om man inte kan se någon effekt. Returrätten är individuell per enhet och installationskostnaden ingår inte.

Garantin bortfaller om enheten har skötts dåligt så att det t.ex. finns tydliga repor eller liknande på enheten. 

Du har 5 arbetsdagar på dig att returnera enheten efter vårt servicebesök. Du står själv för ev. fraktkostnad om inte enheten lämnas tillbaka vid själva servicebesöket. 

Om enheten inte returneras i tid kan du inte längre åberopa din ångerrätt.

20-års funktionsgaranti på Drystone:

Efter installation av Drystone System ger vi 20-års funktionsgaranti. D.v.s. om du upplever tekniska problem med systemet inom 20 år så kommer vi ut och fixar den eller sätter upp en ny.

OBS! För att vi ska kunna montera enheten ska följande finnas tillgängligt

 • Jordad kontakt (3-vägs vägguttag/förlängningssladd)  
 • Plats på väggen där vi kan montera enheten

Avbeställning eller ändring av datum

Du kan göra ändringar genom att kontakta oss på telefon eller mejl under huvudkontorets öppettider. Avbeställning ska ske skriftligt till info@nanostone.se

Beställningen är bindande efter att du har bestämt ett datum med oss, förutsatt att vi mäter uppstigande fukt och det tillkommer en avbeställningsavgift om du önskar att avbeställa.

 • Vid avbeställning inom 48 timmar från att avtalet ingåtts finns ingen avgift för annullering.
 • Vid avbeställning inom 5 vardagar innan datum för utförandet betalas en avbeställningsavgift på 2000 kr.

Betalning 

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

Köpevillkor Takmembran

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett exakt datum för utförande av uppdraget så du vet vilken dag du kan förvänta att vi kommer. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tidpunkt kommer du att få ett estimat på när på dagen vi kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Medarbetaren ringer upp dig när hen är på väg. Om du får en morgontid kl. 07:00 så kommer vi på avtalad tid.

Det ska du göra

Det finns en del saker du ska ha koll på innan vi kommer för att utföra jobbet. Du får t.ex. gärna se till att:

 1. Det finns tillgång till vatten antingen ute eller inifrån (Vi har egen utrustning med oss för att koppla oss på vattnet)
 2. Vi har tillgång till området
 3. Det går att parkera nära taket och vattenförsörjningen.
 4. Området har röjts
 5. Stora mängder ogräs, jord, smuts, alger o.s.v. har tagits bort.
 6. Stäng ev. ventilation eftersom våra produkter är baserade på lösningsmedel.

Det ingår inte i tjänsten/priset att Företaget monterar av och på stålgaller, zinkkanter eller liknande. Om det behövs reparationer innan Företaget påbörjar arbetet, såsom tätning av hål, utjämning av bulor i befintligt membran m.m. är kostnaderna förknippade med detta inte inkluderade i priset. Täckning av profiler är inte med i offerten – därför ska kunden vid godkännande av offerten acceptera att det kan komma rester av produkten på stålprofiler. Pris på övertäckning av profiler kan fås separat. Kunden ska ge Företaget tillgång till personal och upplysningar i den omfattning det är nödvändigt för att utföra tjänsterna. Tänk också på att det är avgörande för utförandet av arbetet att det inte också utförs annat arbete i det område som Företaget använder. Kunden ska se till att Företaget har tillgång till hiss, lift eller liknande för att få upp material till taket. Företaget ska ha tillgång till vatten inom max. 50 meter. Företaget ska dessutom ha tillgång till el under uppdraget. Kunden ska hänvisa till ett område där Företaget får placera/förvara sitt material. Materialet får vid förvaring inte uppnå en temperatur på mer än 30 grader eller mindre än 5 grader. Material ska stå övertäckt och inbrottssäkert. Det understryks att Företaget inte arbetar med eld under uppdraget. Företaget kan inte utföra arbetet om taket inte är helt torrt. Vid regn ska taket torkas av och Företaget kan först återuppta arbetet när taket är helt torrt. Därför kan de inträffa förseningar. Taket ska vara röjt när uppdraget påbörjas och reparationer ska vara genomförda innan Företaget börjar. Om membranen ska under till exempel zinkkanter, ska kanterna ha tagits av innan Företag påbörjar arbetet. Företaget tar inte ansvar för att tjänsterna uppfyller lagstiftning eller standarder eller kan användas till konkreta ändamål, såvitt parterna inte har kommit överens om detta skriftligt. Priset för tjänsterna framgår av offerten.

Betalning.

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr plus moms tillkommer för att täcka administrativa kostnader, såvitt parterna inte skriftligen har kommit överens om något annat. Projekt på över 100 000 kr ska ske enligt nedanstående betalningsplan:10 % efter accepterad offert.30% efter leverans av produkterna på adressen.30% vid sista lagret Mariseal 250 coating. Färdiggörandet av detta sker skriftligen av Företaget till Kunden.20% vid slutlig färdiggörelse.10% vid slutleverans.

Ränta.
Om kunden inte betalar fakturan för tjänsterna i tid av orsaker, som Företaget inte har inverkan över, har Företaget rätt till ränta på det förfallna beloppet med 8% (eller den gällande processräntan enl. räntelagen) från förfallodatum till dess betalning sker. 1.Upphävande.Om kunden inte betalar en förfallen faktura för tjänster inom 14 dagar efter skriftlig påminnelse om betalning från Företaget, har Företaget förutom ränta rätt till att: (i) upphäva försäljningen av service och tjänster som den uteblivna betalningen rör, (ii) upphäva försäljningen av service och tjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva förskottsbetalning för dessa och/eller (iii) göra andra standardbefogenheter gällande.

Orderbekräftelse/Ändring av order.
Kunden kan inte ändra en lagd order på service utan Företagets skriftliga accept. Inkonsekventa villkor. Om Företagets bekräftelse på en order på service och tjänster inte stämmer överens med kundens order eller avtalet och kunden inte önskar att acceptera de inkonsekventa villkoren, ska kunden meddela detta till Företaget skriftligen senast 3 arbetsdagar efter mottagande av orderbekräftelsen. Annars är kunden bunden av orderbekräftelsen.

Leverans/Leveranstid.
Företaget levererar tjänsten senast den tid som framgår av Företagets arbetsplan. Företaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, såvitt parterna inte har avtalat något annat.

Undersökning.
Kunden ska undersöka alla tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker fel eller brister som kunden önskar att åberopa, ska det genast meddelas Företaget i skrift. Fel eller brister som kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt och som inte genast meddelas Företaget kan inte åberopas vid ett senare tillfälle.

Försenad leverans/Meddelande. Om Företaget förväntar en försening i leveransen av tjänsten informerar Företaget kunden om detta och upplyser samtidigt orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid. Kundens förhållanden. Företaget ansvarar inte för förseningar som orsakats av Kunden, till exempel vid åsidosättande av punkt 3.Företaget ansvarar heller inte för försening som orsakats av vädret, exempelvis regn.

Garanti
Nanostone erbjuder 10 års garanti på utförandet. För att få 10 års garanti ska det ingås ett skriftligt avtal innan arbetet utförs. Garantin ska följas när det gäller normalt underhåll och det ska tecknas ett årligt underhållsavtal, där Nanostone kommer ut och besiktar området. Vid besiktning kommer Nanostone även att åtgärda ev. småskador på membranet. Priset på ett serviceavtal beror på områdets omfattning och det avtalas utifrån varje individuellt projekt.

Reklamation
Företaget garanterar att service och tjänster inte har väsentliga fel eller brister vid utförande enl. AB18.Undantag. Ovanstående omfattar inte fel eller brister som beror på: (i) normalt slitage, (ii) användning som strider mot Företagets instruktioner eller normal praxis eller till icke-avtalade syften, (iii) åtgärder eller ändringar gjorda av andra än Företaget, eller (iv) andra förhållanden som Företaget inte kan påverka.

Meddelande. Om kunden upptäcker fel eller brister under garantiperioden, som kunden önskar att åberopa, ska det genast meddelas på skrift till Företaget. Fel eller brister som kunden upptäcker, eller borde ha upptäckt, och som inte genast meddelas skriftligen till Företaget, kan inte åberopas vid senare tillfälle. Kunden ska ge Företaget de upplysningar om meddelade fel eller brister som Företaget ber om.

Undersökning.
Inom rimlig tid efter att Företaget har mottagit meddelande från kunden om fel eller brister och undersökt kravet, meddelar Företaget kunden, om felet eller bristen godtas 9.1.Åtgärder.Inom rimlig tid efter att Företaget har meddelat kunden enligt punkt 9.4 att ett fel eller en brist omfattas av 9.1. åtgärdar Företaget felet eller bristen (oftast i juli/augusti).

Ansvar.
Båda parter har ansvar för sina egna handlingar och utelämnanden enligt gällande rätt med de begränsningar som följer av kontraktet.

Indirekt förlust.
Oavsett eventuella motstridiga villkor i avtalet tar Företaget inte ansvar för kundens indirekta förluster, såsom produktionsbortfall, försäljningstapp, förlorad inkomst, tid eller goodwill, såvida det inte har orsakats med avsikt eller på grund av grov oaktsamhet.

Force majeure.
Oavsett eventuella motstridiga villkor i avtalet tar Företaget inte ansvar för avsaknad av utförda förpliktelser, som kan hänvisas till force majeure. Ansvarsfriheten består så länge force majeure består. Förhållanden som är utom Företagets kontroll anses vara force majeure, och som Företaget inte kunde ha förutsätt vid avtalets ingående. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terror, brand, översvämning, vandalism, pandemi och arbetskonflikter.

Äganderätt.
Full äganderätt över alla immateriella rättigheter, som uppstår i förbindelse med Företagets utförande av service och tjänster, härunder patent, design, varumärken och upphovsrätter tillhör Företaget. Kunden får inte vidareföra eller använda eller möjliggöra för andra att använda Företagets företagshemligheter eller andra upplysningar oavsett art, som inte är offentligt tillgängliga.

Skydd.
Kunden får inte på otillbörligt sätt skaffa sig eller försöka skaffa sig kännedom eller tillgång till Företagets förtroliga upplysningar som beskrivet. Kunden ska hantera och lagra upplysningarna försvarligt för att undvika att de oavsiktligt kommer till andras kännedom. Gällande lag och domstol.

Gällande lag
Parternas samarbete är under alla hänseenden underlagd dansk rätt. Vid eventuella oklarheter gällande Avtalet hänvisas generellt till AB18, med undantag för den, i AB18, omtalade skiljedomsklausulen 13.2. Varje enskild tvist som må uppstå i förbindelse med parternas samarbete ska avgöras vid en dansk domstol. Rätt domstol vid alla tvister är Köpenhamns Byret.

BOMKÖRNINGSAVGIFT

För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

ROT- OCH RUT AVDRAG

Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Obs!  Nanostone kan aldrig före ROT/RUT ansökan veta om en kund har tillräckligt med ROT/RUT tillhanda.

Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

Köpevillkor för fasadbehandling

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett exakt datum för din rengöring så du vet vilken dag du kan förvänta att vi kommer. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. I stället för en exakt tidpunkt kommer du att få ett estimat på när på dagen vi kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Medarbetaren ringer upp dig när hen är på väg. Om du får en morgontid kl. 07:00 så kommer vi på avtalad tid. Om dåligt väder skulle förhindra att vi utför uppdraget på avtalad dag, informerar vi dig så fort som möjligt och hittar ett nytt datum.

Det behöver vi när vi kommer

Det finns en del saker du ska ha koll på innan vi kommer för att utföra jobbet. Du får t.ex. gärna se till att:

 1. Det finns tillgång till vatten antingen ute eller inifrån (Vi har egen utrustning med oss för att koppla oss på vattnet)
 2. Kontrollera gärna att du inte har dåligt vattentryck. Om du har dåligt vattentryck ska Nanostone informeras om detta innan rengöring.
 3. Vi ska kunna komma åt alla delar av fasaden.
 4. Det ska gå att parkera nära egendomen
 5. Området ska röjas för krukor, trädgårdsmöbler m.m. som står i direkt anslutning till fasaden.
 6. Täcka över buskar och växter som ligger i anslutning av fasaden.

OBS! Fönstertäckning ingår inte. Ventilation och fönster ska vara stängda vid utförande.

Väder och vind

Det är viktigt att det inte regnar och blåser för mycket under behandlingen – men det gör inget om det börjar regna en timme senare, eftersom produkten redan har trängt in i taket vid det laget. Om det oväntat skulle börja regna eller blåsa för mycket, så skjuter vi normal upp din behandling. Observera att effekten av en fasadbehandling dröjer 3-9 månader.

Datum och tid

Hos Nanostone får du alltid ett exakt datum för din stentvätt så du vet vilken dag du kan förvänta att vi kommer. Eftersom våra uppdrag är väldigt varierande kan det vara svårt att ge en exakt tid. Istället för en exakt tidpunkt kommer du att få ett estimat på när på dagen vi kommer att vara hos dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag

Medarbetaren ringer upp dig när hen är på väg. Om du får en tid på morgonen kl. 07:00 så kommer vi på avtalad tid. Om dåligt väder skulle förhindra att vi utför uppdraget på avtalad dag, informerar vi dig så fort som möjligt och hittar ett nytt datum.

Betalning

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

BOMKÖRNINGSAVGIFT

För att täcka de merkostnader som uppstår när Nanostone inte kan genomföra det planerade arbetet på grund av omständigheter som Nanostone inte kan kontrollera, förutom väderrelaterade faktorer, kommer en bomkörningsavgift att tas ut. Denna avgift uppgår till 1000:- inkl. moms och kommer att faktureras till kunden.

ROT- OCH RUT AVDRAG

Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Obs!  Nanostone kan aldrig före ROT/RUT ansökan veta om en kund har tillräckligt med ROT/RUT tillhanda.

Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.

 

Köpevillkor för Gräsvård

Datum och tid
Hos Nanostone får du alltid ett sms senast 3 dagar innan och senast dagen innan vårt besök. Eftersom alla våra uppdrag är unika kan det vara svårt att säga exakt tidpunkt. I stället för en exakt tid kommer du därför att få en uppskattning på när på dagen greenkeepern kommer till dig. Tiderna anges oftast som:

 • Morgon 
 • Förmiddag
 • Lunch
 • Eftermiddag 

Du kommer att bli uppringd när Greenkeepern är på väg. Om du får en morgontid kl. 07:00 så kommer vi på avtalad tid utan att ringa först.

Om vädret skulle vara så dåligt att vi inte kan utföra jobbet på avtalad dag kommer vi så snart som möjligt att informera dig om detta och hitta ett nytt datum.

Det här ska du tänka på innan vi kommer:

Det finns en del saker du ska tänka på innan vi kommer på dagen för utförandet. Se till att:

 1. Det finns tillgång till vatten
 2. Det ska vara fritt tillträde till gräsmattan. Om det behövs nyckel eller kod behöver vi veta det 2 dagar innan vi kommer, annars förbehåller vi oss rätten att åka vidare 
 3. Det finns möjlighet för parkering
 4. Leksaker, bänkar m.m. har tagits bort från gräsmattan

Uppmätning och pris 
Hos Nanostone beräknar vi ett fast pris baserat på ett flygfoto. Ditt område skuggas på detta flygfoto och det visar det område som ditt pris gäller för. Om området ska utökas eller minskas så ber vi dig kontakta vår kundservice för att få priset justerat.   

Om det uppmätta området är inom det beräknade antalet m2 i orderbekräftelsen kommer Greenkeepern att påbörja jobbet på besöksdagen.

Resultatgaranti

När du köper gräsvård hos Nanostone är du alltid i goda händer. Vi kommer att ge dig den bästa upplevelsen både före, under och efter ditt köp. Därför ger vi en resultatgaranti på våra behandlingar för gräsvård.

Om du inte anser att vi har levt upp till det förväntade resultatet ska du kontakta oss på mejl på info@nanostone.se. När vi har fått din förfrågan kommer vi att hantera ärendet. Eftersom kvaliteten på vår gräsvård är i toppklass ber vi dig skicka in bilddokumentation av din gräsmatta, så vi kan kontrollera om det skulle ha inträffat något fel eller liknande. Vi kompenserar ev. ärenden med ny gräsvård utan kostnad. 

Krav för att vi ska kunna ge garanti

 1. Gräsmattan får inte ha varit utsatt för överbelastning i form av byggnader eller stora folkmängder eller liknande.
 2.  Det ska minst ha gått 1 månad från besöket till utvärderingen.
 3. Den klippvägledning man har fått ska ha följts.

Prismatch

För att ge dig bästa pris erbjuder vi en extra trygghet med vår prismatch. Om du hittar ett billigare skriftligt erbjudande från en annan svensk leverantör än det du har fått av oss, så matchar vi priset. 

Så enkelt är det!

 
Årligt underhåll av din gräsmatta

När du beställer gräsvård hos Nanostone blir du automatiskt bli anmäld till vårt årliga underhåll, där vi kommer ut och utför tidigare vald behandling. Du blir varje år tillfrågad om du vill fortsätta med underhållet eller inte.

Uppsägning

Underhållet kan alltid sägas upp före den 1 februari gällande år. Om du vill säga upp tjänsten ska du skicka ett mejl till info@nanostone.se

Om Kunden säger upp avtalet efter den 1 februari gällande år kan kunden faktureras för det första besöket, som också blir utfört av vår greenkeeper, om kunden önskar det. 

Sedan är kunden avanmäld utan ytterligare kostnad.

Om kunden vill säga upp avtalet mellan besök ett och besök två kan kunden faktureras för andra besöket, som också blir utfört av vår greenkeeper, om kunden önskar det. Sedan är kunden avanmäld utan ytterligare kostnad.

Om kunden vill säga upp avtalet mellan besök två och besök tre kan kunden faktureras för tredje besöket, som också blir utfört av vår greenkeeper, om kunden önskar det. Sedan är kunden avanmäld utan ytterligare kostnad.

Om Nanostone säger upp underhållsavtalet, och alla underhållsbesök inte har utförts innan utgången av uppsägningsfristen, återbetalar Nanostone motsvarande betalda summa.

 

Betalning

Kunden får en faktura på e-post eller med post efter det att tjänsten är utförd. Efter mottagande av faktura har kunden 14 dagar på sig att betala. En faktureringsavgift på 49 kr tillkommer för att täcka administrativa kostnader.

Eftersådd av kala fläckar definition:

Storleken på kala fläckar motsvarar max. 5% av den totala gräsytan. 

Ersättningsansvar / Klagomål

Reklamationsrätt medges enligt köplagens regler. Reklamation förutsätter att klippvägledningen har följts. 

Reklamation ska ske inom rimlig tid efter att bristen har upptäckts. 

Reklamationen kan skickas till info@nanostone.se

Nanostone AB kan aldrig vara ansvarig för verksamhetsförlust, förlorad intäkt eller övriga indirekta förluster och skador av någon art. 

Vid ersättningskrav som avser Nanostone AB fullgörande eller bristande fullgörande av sina förpliktelser har kunden rätt till ersättning för direkta förluster.

Nanostone AB ersättningsansvar är begränsat till det årliga pris som Kunden betalar för Nanostone AB tjänster. 

Det betonas särskilt att vi inte är ansvariga för skadedjursangrepp, väderförhållanden eller liknande. Vi understryker att det är viktigt att du själv ser till att ta bort eventuellt överskott av gödning som av misstag har hamnat på dina stenplattor eller din uteplats, eftersom det kan orsaka missfärgning. Vi ser alltid till att blåsa rent stenplattor och uteplatser för överblivna produkter, men eftersom det handlar om lätta produkter, kan de blåsa tillbaka in på stenplattor eller uteplatser vid kraftig vind. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för att få svar på frågor kring detta. Därför är det ditt eget ansvar att ta bort ev. överskottsprodukter efter vårt besök. Det kan sopas eller blåsas bort utan problem.   

ROT- OCH RUT AVDRAG

Om inte Skatteverket medger hel eller delvis utbetalning av ROT/RUT-avdrag på grund av kund, äger vi rätt att begära återstående del av fakturabeloppet. Obs!  Nanostone kan aldrig före ROT/RUT ansökan veta om en kund har tillräckligt med ROT/RUT tillhanda.

Om du bor i en bostadsrätt så har du ej tillgång till ROT-avdraget för utomhusarbete.