fbpx

Så slipper du kakelpest

Så slipper du kakelpest

Vad är kakelpest?

Kakelpest beror på en sorts lav, som har börjat gro på stenplattornas algbeläggning och i sprickorna mellan plattorna. Det ger en tråkig beläggning på stenplattorna, som till och med blir hala att gå på när det regnar. Men precis som med alger kan kakelpest och lavar tas bort med en skonsam rengöring med specialverktyg. Genom att sedan impregnera stenplattorna, försvårar man för framtida angrepp av alger och lavar.

Kakelpest trivs, precis som alger, bäst på skuggiga platser. Så om du har en stengång eller uteplats på norra sidan av huset, eller om markstenen står i skuggan av höga och täta planteringar eller träd, är risken stor att det börjar utvecklas kakelpest.

Kakelpest beror på att en av de cirka 900 olika lavarterna från lichener-familjen har slagit rot i stenplattornas algbeläggning eller hämtar näring från sprickorna eller längs plattornas kanter. Beläggningen utvecklar sig till blomliknande växtligheter på plattorna. De finns i alla möjliga färger från gula och gröna till svarta eller vitaktiga. De ger stenplattorna en ful yta som inte är särskilt rolig att se på och som håller på fukten. Därför ökar också risken för att det uppstår frostskador eller att plattorna blir ojämna att gå på. Alltså precis samma problematik som de alger leder till. Problemet är bara att kakelpest är mer omfattande och därför uppstår problemen fortare än vid algbeläggningar.

Så behandlar man kakelpest

Kakelpest kan behandlas på flera sätt beroende på hur angripna stenplattorna har blivit. Om det handlar om ett milt angrepp räcker det oftast med en vanlig algbehandling för att lösa problemet.

Men om beläggningen är kraftig behövs det troligtvis en rengöring av stenplattorna.
En tvätt är däremot inte tillräckligt eftersom lavarnas rötter i de flesta fall har trängt ned i mellanrummen mellan plattorna. Därför bör en manuell rengöring alltid efterföljas av en algbehandling, som också verkar på rötter mellan och runt stenplattorna.

Så skyddar du effektivt stenplattorna mot kakelpest

Efter rengöring av kakelpest och alger är det en väldigt bra idé att impregnera plattorna med ett speciellt nanoteknologiskt medel som bildar en vattenavvisande hinna på stenbeläggningens ovansida. På så sätt kan man vara säker på att regnvatten, dagg och annan fukt inte tränger in i plattorna. Och att all fukt antingen leds bort eller lättare kan förångas eftersom det inte har möjlighet att rinna ned i underlaget.
Därmed minskar risken för att alger kan börja växa på stenplattorna och absorbera fukten. Det betyder också att det inte bildas så mycket alger att lichener lavar kan börja gro och utveckla ny kakelpest. Så genom att impregnera stenplattorna efter avslutad stentvätt och efterföljande algbehandling, säkerställer du att det inte skapas ny algbeläggning eller kakelpest.

​Så ska du inte göra när du försöker ta bort kakelpest

Om du har problem med kakelpest har du säkert redan testat de vanligaste tipsen som cirkulerar på nätet. De hjälper inte, trots att de kanske minskar kakelpest och lavar kortvarigt.

Så låt bli med att försöka ta bort kakelpest, lavar och alger med en högtryckstvätt eller med ättika och ​kaustiksoda. Vänd dig till ett proffs istället, som kan rengöra och impregnera stenplattorna.

Vad är kakelpest?

Kakelpest är en lav som kan sätta sig på alla slags ytor. Stenplattor, natursten, trä och liknande. Kakelpest kännetecknas av små vita fläckar på plattorna.

Varför är kakelpest svårt att undvika?

På grund av att vi har fått en renare miljö med mindre svavelutsläpp. Det började för allvar komma fram omkring 2007-2010, när Nanostone grundades. Idag ser man det nästan i alla trädgårdar med stenbeläggning.

Hur förhindrar jag kakelpest?

Det gör du genom att impregnera stenplattan så den inte är lika mottaglig för vatten. Genom att minska vattnet får du färre angrepp av alger. Alger kommer oftast under vintern och efter ett litet tag visar sig kakelpesten, som verkar i symbios med algerna. Det vill säga, att om du lyckas hålla algerna borta, får du inte kakelpest. Kakelpest kan ligga kvar efter en rengöring i lång tid utan näring. Så snart den får näring blommar den fram på nytt. Därför är det viktigt att desinficera efter en mekanisk stentvätt.

Hur tar jag bort kakelpest?

Det kan du göra med en mekanisk stentvätt. Se till att du anlitar ett proffs med många års erfarenhet, eftersom kakelpest även kan tas bort med små maskiner. Problemet med små maskiner är att de har ett högt tryck i förhållande till vattenmängd och kan göra stor skada på dina stenplattor. Så trots att resultatet kan se fint ut, så blir stenplattorna mycket öppna och mer mottagliga för angrepp.