fbpx

Anmäl dig till vårt serviceavtal!

Tilmeld dig vores serviceordning

Nanostone garantiavtal

Efter en stentvätt med efterföljande behandling med vår effektiva och långtidsverkande impregnering kommer dina stenplattor se snygga, rena och inbjudande ut igen. Ett resultat som de flesta såklart gärna vill upprätthålla i många år – vilket en årlig service och därmed underhåll av din marksten garanterar.

15 års garanti med Nanostone garantiavtal

Hos Nanostone erbjuder vi därför ett årligt serviceavtal så du slipper allt besvär med underhåll av din marksten. Om vi har stått för rengöring av stenplattorna med efterföljande impregnering, ger vi till och med 15 års garanti – så länge du har tecknat ett serviceavtal hos oss.

Vår stentvätt och impregnering gör att stenplattorna återigen ser snygga och rena ut. Med eftersom luften runt din bostad innehåller diverse algsporer och annan smuts kommer det dessvärre med tiden att lägga sig en beläggning ovanpå plattornas impregnering. Om denna beläggning får lova att ligga kvar kommer det på sikt att göra din marksten tråkig och smutsig att se på.

Lösningen är därför att få ett årligt underhåll av dina stenplattor. Med ett årligt serviceavtal kommer vi ut till dig 1 gång om året och utför en effektiv och skonsam skumbehandling. Denna desinficerande skumbehandling tränger nämligen in och bekämpar smuts som lagts sig ovanpå impregneringen – vilket säkerställer att din marksten ser fin och inbjudande ut år efter år.

Vi erbjuder även årligt underhåll av tak – se takbehandling priser

FRÅGOR OM ÅRLIGT UNDERHÅLL AV STENPLATTOR?
Om du är osäker på om ett årligt serviceavtal är rätt för dig, är du alltid välkommen att kontakta en av våra rådgivare på:
Telefon: 040-643 54 00 eller på mejl: info@nanostone.se

Så kan vi ge dig råd över telefon i förhållande till vilken lösning som passar dig bäst – det är självklart helt gratis och utan några som helst förpliktelser.

Hur fungerar det med årligt underhåll av stenplattor

Vår årliga servicebehandling går till som så, att vi efter ankomst på din adress gör en bedömning av din stenbeläggning eftersom det kan ha inflytande på vilken behandling vi väljer. I de flesta fall går vi snabbt igång med det årliga underhållet som oftast tar omkring 30 minuter.

Denna årliga service innebär att vi påför en skumbehandling över hela området som vi tidigare har tvättat och impregnerat. Själva skummet sprutas ut i ett jämnt lager över plattorna, vilket ger ett snyggt och enhetligt resultat.

När skummet fördelas ut är det synligt i cirka 5 minuter medan det jobbar sig ned i beläggningen, som har lagt sig ovanpå impregneringen. Skummet är aktivt verkande och sätter igång en nedbrytningsprocess som gradvis lossar och bekämpar smutset.

Skumbehandlingen börjar torka relativt fort och man kommer att kunna se några synliga spår efter behandlingen. Väder och vind sköljer och blåser med tiden bort de upplösta resterna från plattorna och gör att stenplattorna även fortsättningsvis ser fina och inbjudande ut.

OBS: Ett årligt underhåll av stenbeläggning ska inte förväxlas med vår omfattande stentvätt och impregnering. Den årliga servicebehandlingen består av en skumbehandling som har en underhållseffekt på dina stenplattor.

Priser på årligt underhåll av stenplattor

Vår årliga skumbehandling är en effektiv och bra desinficering som håller dina stenplattor rena och fina.

Eftersom du tidigare har fått stenplattorna impregnerade, efter en stentvätt – är det nu markant lättare att löpande hålla tillväxten av alger och mossa nere. Så om du vill hålla din marksten fin och inbjudande, är den årliga servicebehandligen av dina stenplattor en riktigt bra idé.

ÅRLIGT UNDERHÅLL INKLUDERAR:
Bedömning av stenbeläggningens skick
1 gång om året görs en skumbehandling av hela det överenskomna området
Kvalitetskontroll och säkerställning

NANOSTONE GARANTERAR
Vi ger 15 års garanti på stenplattor utan alger, mossa och lavar vid årlig skumbehandling.

OBS: Vi erbjuder 15 års garanti till alla kunder som har fått stentvätt och impregnering via Nanostone. Om du har fått stentvätt och impregnering via ett annat företag, kan vi bara erbjuda dig vår årliga service med desinficering av stenplattorna, utan 15 års garanti på vårt arbete. 

Förberedelser innan vi kan utföra den årliga servicebehandlingen

På den dag vi har kommit överens om att komma förbi och utföra vår årliga servicebehandling – är det viktigt att hela stenbeläggningen är tömd på saker. Anledningen till detta är helt enkelt att vi ska ha möjlighet att utföra skumbehandlingen på hela området för att säkerställa ett snyggt och enhetligt resultat.

Därför är det viktigt att du har tagit bort eller flyttat saker som t.ex. trädgårdsmöbler, krukor, parasoller och liknande innan vi kommer. Genom att ge oss tillgång till hela området kan vi utföra en tillfredsställande skumbehandling med ett optimalt resultat. Om du har en bil eller annat stående på stenbeläggningen, ska denna också flyttas.

SKA MAN VARA HEMMA VID ÅRLIG SERVICE?
Du behöver inte vara hemma när vi kommer förbi för att utföra den årliga behandlingen av dina stenplattor. Området som ska behandlas måste bara vara röjd för saker och vi vill be dig låsa upp till din trädgård och andra ställen, där vi behöver kunna komma in i förbindelse med servicen.

GÅR DET ATT ÄNDRA TID FÖR SIN SERVICEBEHANDLING?
För att kunna hålla våra priser på service måste vi effektivisera planeringen med hjälp av fasta rutter. Därför är det i utgångsläget inte möjligt att ändra det fastlagda datumet, eftersom det ingår i en på förhand planerad rutt för området.

FÅ MER INFLYTANDE MED VÅR SPECIALSERVICE 

Om du av olika anledningar behöver kunna få inflytande över vilket datum vi kommer förbi hos dig kan vi erbjuda en specialservice. Vi lägger då till en extra hanteringsavgift på 299 kr. Det beror på att vi inte kan hålla samma låga pris, eftersom det kräver ytterligare planering, körning och hantering.