fbpx

Borttagning av oljefläckar på stenar

Få en offert helt utan förpliktelser

Experter på oljefläckar på sten

Vi har många uppdrag där postbilar, fraktbilar och andra fordon, som endast varit på kort visit på kundens tomt, har efterlämnat fula fläckar av olja. Det är oftast ett relativt litet område som är drabbat. I förbindelse med det är det många som undrar om man kan nöja sig med att rengöra där oljan har spillts, eller om man bör rensa hela stenbeläggningen. Det och många andra frågor när det gäller oljefläckar svarar vi på nedan.

Kan olja avlägsnas från stenplattorna igen?

Det snabba svaret är ja, men med några mindre förbehåll. Det finns nämligen några faktorer som spelar in, när man ska ta bort oljefläckar från stenplattor. Bl.a. hur mycket olja som har spillts ut, hur mycket man har försökt torka bort och särskilt hur länge oljan har fått ligga kvar på stenbeläggningen.

FRÅN OLJEFLÄCK TILL RENGÖRING – HASTIGHET BETYDER MYCKET
Ju längre tid en oljefläck får lov att ligga, desto djupare tränger den in i stenplattan. Har oljan väl trängt djupt in i stenen, försvårar det möjligheterna att helt kunna få bort fläcken igen. Vi rekommenderar alltid att man får sina stenplattor rengjorda så snart man har konstaterat att olja har spillts. Ju fortare vi får chansen att reagera på ditt problem, desto större är chansen för att vi kan få bort oljan utan att det lämnar några synliga skuggor efter sig.

FAKTORER SOM PÅVERKAR BORTTAGNING AV OLJA
-Mängden olja som har spillts
– Hur länge oljan har fått ligga
– Vilken typ av olja det är tal om
– Vilken typ av stenplattor du har

Dessa faktorer bidrar till att avgöra om vi kommer att kunna rensa bort alla spår av oljan eller om det efter rengöring kommer att finnas en svag skugga kvar av oljan på drabbade områden.

Processen att ta bort olja från stenplattor

Processen att ta bort olja från stenplattor består av flera steg, beroende på hur envis oljefläcken visar sig vara. Det varierar från uppdrag till uppdrag och beror på ovanstånde faktorer.

STEG 1 – BEDÖMNING AV STENTYP OCH UPPGIFTENS OMFATTNING 
Här bedömmer vi mängden olja som har läckt ut, oljans typ samt hur länge och djupt oljan har trängt ned i stenplattorna. Den totala bedömningen är avgörande för den offert och det lösningsförslag du får.

STEG 2 – BEHANDLING MED OLJEBORTTAGARE OCH HETVATTENTVÄTT
Områden med oljefläckar behandlas med oljesanering som tränger ned i stenplattan och löser upp oljan. Därefter tvättar vi stenplattorna med hetvatten. Hetvattentvätt rensar bort både olja och oljeborttagningsmedel så det bara är rena stenplattor som finns kvar. Beroende på typ av olja, mängden olja och hur länge den har fått ligga, finns det en risk för att all olja inte kan tas bort helt. I de tillfällena kan det vara nödvändigt att upprepa rengöringsprocessen för att få ett optimalt resultat.

STEG 3 – KVALITETSKONTROLL
När vi har sanerat olja och tvättat dina stenplattor gör vi alltid en noggrann kvalitetskontroll. Då säkerställer vi att jobbet har utförts på ett tillfredsställande sätt och att vi har städat upp efter oss. Denna kvalitetskontroll ser till att du som kund får en hög standard.

Läs mer här om du vill beställa en stentvätt av hela din stenbeläggning

OBS: Vi behöver ha tillgång till vatten och eventuellt el när vi utför jobbet.

Måste alla stenplattor tvättas för att få ett enhetligt resultat?

Vi har många års erfarenhet av stentvätt och kan absolut rengöra ett mindre område med oljefläckar. Men man bör vara uppmärksam på att resultatet på det rengjorda området oftast blir så bra, att man uppfattar det som markant renare och snyggare än resten av stenplattorna, som plötsligt ser gamla och tråkiga ut.

Vi rekommenderar alltid att man väljer rengöring, desinficering och impregnering av hela området som är i direkt kontakt med de stenplattor som fått oljefläckar på sig. Därmed får man det mest optimala och enhetliga resultatet. En stentvätt av alla stenplattor i området ger därför det bästa resultatet både på kort och lång sikt eftersom det ger maximal enhetlighet, förlängd livstid och minskat underhåll av stenbeläggningen.

Vad kostar det med borttagning av olja efter ett oljeläckage?

Det finns inget standardpris för borttagning av oljefläckar, eftersom uppdragets omfattning varierar beroende på ovannämnda faktorer (oljetyp och mängd samt stentyp).

STENTVÄTT AV ETT BEGRÄNSAT OMRÅDE MED OLJEFLÄCKAR
Om du bara önskar att få bort oljan från de berörda områdena, handlar det om en mycket exakt och begränsad rengöring. Då går vi målinriktat in och rensar de oljedrabbade ställena med våra professionella kemiska produkter och utrustning. När rengöringen endast utförs på utvalda områden riskerar man att kunna se skillnad på det rengjorda området jämfört med resten av stenbeläggningen. Hur stor skillnaden blir beror på hur nya dina stenplattor är, på stenplattornas generella skick samt hur omfattande oljefläckarna var från början.

RENGÖRING AV HELA STENBELÄGGNINGEN
Vi rekommenderar flera av våra kunder att välja stentvätt av hela stensättningen, som är i direkt kontakt med de områden som drabbats av oljeläckaget. Huruvida vi rekommenderar dig som kund att välja en komplett stentvätt beror på problemets omfattning. Vi strävar alltid efter att en stentvätt efter ett oljeläckage blir så liten som möjligt i omfattning. Därför är det oftast bara när det har spillts på flera ställen på stenplattorna eller om det har spillts en större mängd olja, att vi rekommenderar en rengöring av hela området. Våra rekommendationer baseras på många års erfarenhet, som har lärt oss att det i många fall inte är möjligt att helt och hållet undvika en synlig skillnad.

Täcker försäkringen om någon annan spiller olja på mina stenplattor?

I utgångsläget finns det alltid en försäkring som täcker eventuellt oljeläckage på din egendom, oavsett om det är din egen försäkring eller försäkringen hos den som orsakat skadan. (Vi antar att båda parter är försäkrade)

Om du inte känner till skadegörarens identitet, är det som regel din egen försäkring som täcker rengöring av stenplattorna.

I de flesta fall kommer ditt försäkringsbolag försöka täcka sina utgifter genom att göra anspråk mot den skyldige och hens försäkringsbolag. Är det exempelvis ett postbud i bil eller på moped som spiller olja på din marksten, är det postbudets arbetsgivares försäkringsbolag som ansvarar för eventuella kostnader.