fbpx

Typer av graffiti

Graffiti eller klotter är oftast inte ett problem som uppstår efter en längre period, utan snarare något som kan ha sprayats på din fasad eller på dina fönster från den ena dagen till den andra. Om man låter en mindre mängd klotter sitta kvar på fasaden kommer det snabbt ännu mer och därmed kan det till slut kännas som ett stort och oöverkomligt problem – som blir tidskrävande och dyrt att få bort.

När vi pratar om graffiti eller klotter finns det ett par termer som är bra att kunna, eftersom användningen av dessa gör det enklare att utreda ett potentiellt uppdrag och omfattningen av denna. Nedan beskriver vi kort några av termerna som kan vara avgörande för såväl storleken som typen av graffiti som ska avlägsnas.

TAGS

Ett tag på byggnader, fasader, skyltar eller liknande kan ses som en slags underskrift i graffitivärlden. Tags är något av det vanligaste man stöter på när man promenerar genom de flesta städer av viss storlek. Ett tag är oftast relativt simpelt och består i de flesta fall av en enda färg och omfattningen eller storleken på en tag är relativt liten.

Denna typ av klotter är ganska lätt att ta bort men rengöringen kan försvåras om det har klottrats många tags på en fasad under längre tid och med olika slags målarfärg.

THROW-UPS

Ett annat begrepp som täcker en underkategori inom graffiti är de så kallade throw-ups, som kännetecknas av att de är större varianter av tags. De har fokus på mjukare former på bokstäverna och oftast består denna form av graffiti av två färger för att framhäva bokstäverna och skapa en 3D-effekt. Men det är också vanligt med throw-ups i enklare utgåvor med en enda färg där bokstäverna har målats upp utan fyllning.

Dessa throw-ups är lite mer omfattande att ta bort igen, både p.g.a. storleken men också eftersom de kan bestå av flera färger – allt i allt sådan som gör rengöringen mer krävande.

PIECES

Ett piece eller masterpiece är ett stort eller mycket stort graffitiverk som generellt endast skapas av några av de bästa graffitikonstnärerna, eftersom det kräver stor erfarenhet och förmåga. Dessutom används det minst tre olika färger vid ett sådant piece och typen av sprayfärg som används kan också variera. Borttagning av ett piece kan därför vara omfattande eftersom den genomsnittliga storleken ofta ligger på många övermålade m².

Pieces är ofta tidskrävande och i några fall tekniskt svårt att ha med att göra, eftersom de täcker många m² och innehåller otroligt mycket sprayfärg i olika färger och typer – vilket gör att man inte nödvändigtvis kan använda samma metod genom hela processen.

BACK-TO-BACK

Back-to-back refererar till t.ex. en fasad som har övermålats med graffiti från den ena sidan och hela vägen till den andra sidan av fasaden. Det behöver inte vara samma graffitiverk, eftersom begreppet även täcker en stor mängd graffiti som spraymålats bredvid sida vid sida.​

Back-to-back kan därför vara en blandning av ett hav av olika slags graffiti och en sådan uppgift får därför anses vara den mest omfattande och krävande att återställa till toppskick.